DZ - Nadgradnja diskovnih sistemov

Nadgradnja diskovnih sistemov

Datum objave:
31.12.2020

Rok za prijavo:
21.01.2021 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-04/20-48

Predmet javnega razpisa:

Nadgradnja diskovnih sistemov

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

ESPD

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN008088/2020-W01