DZ - Vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka

Vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka

Datum objave:
5. 3. 2021

Rok za prijavo:
22. 3. 2021 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-03/21-51

Predmet javnega razpisa:

Predmet naročila je vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun_Priloga 1.9a

Predračun_Priloga 1.9b

ESPD

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN001289/2021-W01.