DZ - Prenova elektro in IKT inštalacij v 4. nadstropju Državnega zbora

Prenova elektro in IKT inštalacij v 4. nadstropju Državnega zbora

Datum objave:
16.06.2020

Rok za prijavo:
03.07.2020 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-03/20-73

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega naročila je prenova elektro in IKT inštalacij v 4. nadstropju Državnega zbora. 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Popis del - predračun

Grafične priloge

ESPD

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN003809/2020-W01