DZ - Nadgradnja hrbteničnega omrežja

Nadgradnja hrbteničnega omrežja

Datum objave:
29. 7. 2021

Rok za prijavo:
2. 9. 2021 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-04/21-38

Predmet javnega razpisa:

Nadgradnja hrbteničnega omrežja

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

ESPD 

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN005193/2021-W01