DZ - Okolju prijazne storitve pranja in kemičnega čiščenja za potrebe Državnega zbora

Okolju prijazne storitve pranja in kemičnega čiščenja za potrebe Državnega zbora

Datum objave:
03.07.2020

Rok za prijavo:
20.07.2020 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-03/20-79

Predmet javnega razpisa:

Okolju prijazne storitve pranja in kemičnega čiščenja za potrebe Državnega zbora

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun 

ESPD

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN004217/2020-W01