DZ - Nadgradnja WiFi omrežja

Nadgradnja WiFi omrežja

Datum objave:
9. 7. 2021

Rok za prijavo:
29. 7. 2021 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-04/21-36

Predmet javnega razpisa:

Nadgradnja WiFi omrežja

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun 

ESPD

Obvestilo o naročilu  je objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN004662/2021-W01