DZ - Dobava tujih periodičnih publikacij za leto 2020

Dobava tujih periodičnih publikacij za leto 2020

Datum objave:
04.11.2019

Rok za prijavo:
19.11.2019 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-08/19-5

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega naročila je dobava tujih periodičnih publikacij za leto 2020

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun

ESPD

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN007680/2019-W01