DZ - Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme

Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme

Datum objave:
21. 4. 2021

Rok za prijavo:
27. 5. 2021 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-04/21-14

Predmet javnega razpisa:

Predmet naročila je nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

ESPD

 

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN002497/2021-B01.