DZ - Poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ob državnem prazniku, dnevu vrnitve Primorske k matični domovini

Poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ob državnem prazniku, dnevu vrnitve Primorske k matični domovini

Objavljeno: 15. 9. 2021

POSLANICA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA IGORJA ZORČIČA

OB DRŽAVNEM PRAZNIKU, DNEVU VRNITVE PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI

Državni zbor, 15. september 2021

 

Spoštovani državljanke in državljani,

Primorke in Primorci,

Slovenke in Slovenci doma in po svetu,

danes praznujemo še en pomemben mejnik v zgodovini slovenskega naroda. Vsi državljani, skupaj z vami, dragi Primorke in Primorci, slavimo dan vrnitve Primorske k matični domovini, ki se je simbolno zgodil ravno na današnji dan leta 1947. Z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe nam je bil namreč vrnjen velik del ozemlja, ki smo ga izgubili po prvi svetovni vojni, po vzpostavitvi krivične Rapalske meje. Vrnitev Primorske Sloveniji je za Slovence, ki so živeli onstran meje, pomenil konec fašističnega terorja, prisilnega raznarodovanja in grobih asimilacijskih pritiskov, ki so jim bili izpostavljeni v obdobju med obema vojnama. A ta dogodek ima za našo zgodovino še veliko večji in usodnejši pomen; simbolizira povezovanje Slovencev na zedinjenem ozemlju, kar je bil eden izmed odločilnih predpogojev za nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki je letos praznovala svoj 30. rojstni dan.

In prav dejstvo, da niti 25 let fašističnega terorja in življenja v nečloveških okoliščinah ni zlomilo uporniškega duha Primorcev in poteptalo njihovih sanj o lastni državi, je večna zgodba o tem, da je človeško hrepenenje po svobodi močnejše od katerekoli ideologije in politike, ne glede na to, kako močna sila stoji za njo. Primorke in Primorci so s svojo vztrajnostjo in upornostjo večkrat pomembno prispevali k razvoju dogodkov, ki so odločilno vplivali na našo skupno zgodovino. Nikoli se niso sprijaznili s prepovedjo uporabe slovenskega jezika, z zapiranjem slovenskih šol in društev, nenazadnje, s požigom Narodnega doma. Nasprotno, to je dodatno podžgalo njihovo narodno zavest.

V času, ko se je svet v drugi svetovni vojni tresel pred krvavimi naleti fašističnega škornja, so se Primorke in Primorci z vso močjo odločno zoperstavili temu zlu. Njihov odločilni upor je odnesel številna življenja Primorcev, a je prinesel vrnitev Primorske Sloveniji, v katero so vtkane usode številnih nepozabnih junakov in njihovih herojskih dejanj.  

Danes živimo svobodno življenje v samostojni Republiki Sloveniji, ki svojo novejšo zgodovino piše v družbi demokratično opredeljenih in gospodarsko razvitih evropskih držav. In Primorska je eno izmed bolj prepoznavnih in najbolj razvitih regij Slovenije. S svojimi naravnimi lepotami in prijaznimi ljudmi je odprto okno, skozi katero prihajajo k nam obiskovalci z vsega sveta. A tudi Primorska se, tako kot drugi deli Slovenije, srečuje z izzivi, pri reševanju katerih je poleg uravnotežene in razvojno usmerjene državne politike zelo pomembna solidarnost in razumevanje vseh Slovencev, bodisi ko gre za infrastrukturne izzive bodisi za nezadostno dostopnost do pitne vode.

Današnji državni praznik je priložnost za utrjevanje zavesti o tem, da življenje v skupni državi od vseh nas terja tudi veliko odgovornosti in medsebojnega razumevanja, ne glede na to, v katerem oddaljenem kotičku naše prelepe dežele živimo in kakšno politiko zagovarjamo.    

Spoštovani,

naša skupna zgodovina nas upravičeno navdaja z občutkom ponosa ob pogledu na pot, ki smo jo prehodili, in velike uspehe, ki smo jih dosegli. Ob tem pomembnem prazniku si zaželimo, da bi lahko bili ponosni tudi na vsa naša prihodnja dejanja in uspehe ter da bomo dostojno nadaljevali pot naših pogumnih predhodnikov.

Iskrene čestitke ob današnjem velikem državnem prazniku.