DZ - Govor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča  na 5. Svetovni konferenci predsednikov parlamentov: Blaženje vpliva pandemije COVID-19 na demokracijo

Govor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča  na 5. Svetovni konferenci predsednikov parlamentov: Blaženje vpliva pandemije COVID-19 na demokracijo

Objavljeno: 7. 9. 2021

Govor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na 5. Svetovni konferenci predsednikov parlamentov

Panelna razprava 2: »Blaženje vpliva pandemije COVID-19 na demokracijo«

Dunaj, 7. 9. 2021

 

Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi,

Epidemija COVID-19 je pred nas postavila veliko izzivov in vprašanj ter močno zaznamovala naše zasebno, družbeno in gospodarsko življenje. Soočili smo se z okoliščinami, ki jih doslej nismo poznali in na katere nismo bili pripravljeni. Ukrepi, ki smo jih za zajezitev širjenja pandemije sprejeli, pa so bili v prvi vrsti usmerjeni v varovanje zdravja ter zmanjševanje števila hospitaliziranih in umrlih. 

Eno prvih vprašanj, pred katere smo bili postavljeni predsedniki parlamentov je, kako zagotoviti normalno delo parlamentov. Kako omejiti možnost okužb v parlamentarnih zgradbah in kako ukrepati v primeru, če bi zbolelo ali bi se v karanteni znašlo več poslancev ali morda celo celotna poslanska skupina, kar bi izdatno okrnilo demokratičnost parlamentarnega odločanja - in to v času, ko je prav zaradi omejevanja nekaterih človekovih pravic in svoboščin, kot je npr. pravica do združevanja, potrebno demokracijo najbolj braniti. 

V nekaterih parlamentih ste omogočili delo na daljavo, v nekaterih znižali kvorum pri odločanju. V Državnem zboru smo se pandemični situaciji hitro prilagodili s spremembami Poslovnika Državnega zbora, ki nam omogočajo, da poslanci na sejah sodelujejo tudi od doma, s pomočjo internetnih orodij ali celo preko klasičnih žičnih ali gsm telefonskih povezav. Novo postopkovno rešitev smo nadgradili tudi s svojim avdio-video konferenčnim sistemom, ki poslancem ponuja simulacijo delovnega okolja, tako da lahko preko spletnega vmesnika dvignejo roko, razpravljajo in tudi glasujejo. 

Spoštovani, 

z opisanimi ukrepi smo možnosti demokratičnega odločanja močno okrepili. Parlament kot osrednja institucija demokracije je postal še bolj trdoživ. Toda vpliv epidemije na demokracijo bomo izničili samo, če se bomo o epidemiji v parlamentu pogovarjali in če bomo ob odločanju o ukrepih zasledovali širok družbeni konsenz. 

Epidemija ne more biti izgovor za slabitev demokracije, nasprotno, epidemija je  razlog za  krepitev demokracije.