DZ - »Roke govorijo« - nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ob 90. obletnici Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

»Roke govorijo« - nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ob 90. obletnici Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

Objavljeno: 28.05.2021

»ROKE GOVORIJO« - NAGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA IGORJA ZORČIČA OB 90. OBLETNICI ZVEZE DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE


Spoštovani predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, spoštovani predsednik Republike, cenjeni gostje, dame in gospodje. 

.  .  .  .  .  »5« sekund tišine – za slišeče dolgih, mučnih 5 sekund. Za večino izmed vas, ki ste zbrani na današnji slovesnosti, pa je tišina življenjska sopotnica. Vaš glas so vaše roke, ki »preganjajo« tišino in vabijo bližino. Prepoznaven in uveljavljen glas gluhe skupnosti pa je že 90 let vaša cenjena Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

Zveza je delovala v treh državah in vsakokratne odločevalce opozarjala, da med slišečimi živi in deluje tiha manjšina, ki »sliši z očmi in govori z rokami«. Ko so vam v preteklosti zavezovali roke, da bi vas naučili govoriti, so vam vzeli »glas«. Skušali so vam vzeti to, kar je bistvo vaše kulturno-jezikovne manjšine - znakovni jezik - in vam vsiliti »govor«. Večinska, slišeča družba je bila desetletja »gluha« za vaše potrebe, želje, zahteve. Toda s svojim vztrajnim, »tihim« prepričevanjem, da je znakovni jezik vaša pravica, da je slovenski znakovni jezik materni, avtohtoni jezik gluhe skupnosti, ste počasi – kot vodne kapljice skozi skalo - prodirali vse globlje v družbeno zavest. 

In ravno po zaslugi delovanja in neomajnih prizadevanj Zveze je naša država danes bolj strpna, bolj razumevajoča in bolj vključujoča do invalidov sluha. Še več: zahvala vam gre tudi za vaš doprinos k dvigu ozaveščenosti naše družbe o pomenu enakopravnosti vseh manjšinskih in ranljivih skupin. 

Spoštovani! 

90 let je dolga doba. In ves ta čas Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije s svojimi društvi in podružnicami dokazujete, da vztrajnost prinaša rezultate. Za vami je »polnoletnost« Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, s katerim si je gluha skupnost zagotovila pravno podlago za komuniciranje v slovenskem znakovnem jeziku s tolmači. Tolmači so most med slišečimi in gluhimi. V idealnem svetu bi bili tolmači slovenskega znakovnega jezika prisotni povsod in vsebine podnaslovljene. Praznik vaše Zveze je namreč tudi praznik naglušnih in oseb s polževim vsadkom, ki se pri sporazumevanju opirajo na odčitavanje z ustnic. Čeprav paradoksalno, je ravno epidemija in z njo povezane zaščitne maske podčrtala potrebe gluhih po znakovnem jeziku in naglušnih po podnapisih. Tudi v Državnem zboru delamo majhne korake v to smer in si prizadevamo, da bi bile vsaj najpomembnejše vsebine sproti tolmačene in podnaslovljene. 

Pri zagotavljanju prilagojenih vsebin za osebe z okvaro sluha so nam lahko digitalna orodja v veliko oporo, nikakor pa ne morejo nadomestiti človeške pozornosti in bližine. Epidemija nam je tudi tu poslala močan nauk – gluhoslepi, ki živijo z eno izmed najtežjih oblik invalidnosti, in se sporazumevajo s taktilnim, znakovnim jezikom gluhoslepih, za sporazumevanje nujno potrebujejo dotik. Osebne zgodbe gluhoslepih in drugih invalidov sluha, ki vas je epidemija še posebej prizadela, so se dotaknile tudi naših src. 

Naše današnje srečanje je časovno idealno zrežirano, kajti 90. rojstni dan Zveze sovpada z zgodovinskim trenutkom vpisa slovenskega znakovnega jezika skupaj z znakovnima jezikoma obeh narodnih manjšin v Ustavo Republike Slovenije. Na vašo pobudo, da slovenski znakovni jezik postane najvišja, ustavno varovana kategorija, je Slovenija postala 5. država Evropske unije in prva, ki je na ustavni ravni zaščitila tudi jezik gluhoslepih. 

Izkazana enotna politična volja, po mojem mnenju, dokazuje širši družbeni pomen vaše ZDGNS. Vsem staršem, ki se jim rodi gluh otrok; vsem, ki izgubijo sluh zaradi bolezni ali starosti; vsem nam je lahko v uteho védenje, da obstaja človekoljubna organizacija, kot je vaša, ki zna pomagati s svojo strokovnostjo in z občutkom za sočloveka. 

Dovolite mi, da vam kot predsednik Državnega zbora še enkrat prisrčno čestitam in vam simbolično podam roko v podporo vašim nadaljnjim prizadevanjem za enakopravnost oseb z okvaro sluha na vseh družbenih področjih. Verjamem, da vaši Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije ne bo zmanjkalo zagona za doseganje ciljev vsaj do vaše stoletnice. 

Hvala in na svidenje v Državnem zboru že prihodnji petek, ko bomo slavnostno razglasili dopolnitev slovenske Ustave z vpisom znakovnih jezikov!   

Hvala!