DZ - Nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na slovesnosti ob sprejemu odloka o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije

Nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na slovesnosti ob sprejemu odloka o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije

Objavljeno: 04.06.2021

NAGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA ZA SLOVESNOST OB SPREJEMU ODLOKA O RAZGLASITVI USTAVNEGA ZAKONA O DOPOLNITVI II. POGLAVJA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

4. 6. 2021, Državni zbor 

Današnja razglasitev Ustavnega zakona z vpisom maternih jezikov gluhih in gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije je nedvomno prelomno dejanje in datum, 4. junij 2021, bo ostal zapisan v zgodovini. Pričujoča sprememba najvišjega pravnega akta je dosežek skupnih prizadevanj civilne družbe in vlade kot predlagatelja ter Državnega zbora, ki je v končni fazi izglasoval dopolnitev II. poglavja Ustave. 

Veseli me, da smo veliko delo opravili še pred predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije in pred praznovanjem 30-letnice naše Slovenije. S tem, ko sta jezika gluhih in gluhoslepih postala ustavno varovani kategoriji, je postavljen trden temelj za nadaljnje zagotavljanje pravic oseb z okvaro sluha na vseh družbenih ravneh, še posebej na področjih razvoja znakovnega jezika, izobraževanja in zaposlovanja. In tu se vaše in naše delo šele začenja. Spremembi Ustave mora namreč slediti še sprememba družbene miselnosti.

Naš program, ki ga neposredno prenaša in tolmači tudi nacionalna televizija, naj bo prepoznan kot prispevek Državnega zbora k boljšemu razumevanju posebnih potreb in pravic gluhih ter gluhoslepih.