DZ - Pozdravni nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na 9. rednem zasedanju Euronest parlamentarne skupščine 

Pozdravni nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na 9. rednem zasedanju Euronest parlamentarne skupščine 

Objavljeno: 20.04.2021

POZDRAVNI NAGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA IGORJA ZORČIČA NA 9. REDNEM ZASEDANJU EURONEST PARLAMENTARNE SKUPŠČINE 


Državni zbor, 20. april 2021

Spoštovani visoki gostje, 
gospe in gospodje,

v čast mi je, da vas lahko pozdravim na tokratnem 9. rednem zasedanju Euronest parlamentarne skupščine. 

Evropska unija je povezava suverenih držav, ki je utemeljena na idejah miru, blagostanja, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Te ideje so vzniknile iz premišljene in ciljno usmerjene sosedske politike, ki jo še vedno vodijo skupne vrednote, strpnost, vzajemnost in zavedanje o skupni odgovornosti.

Vzhodno partnerstvo je za države članice EU prav zaradi te lastne zgodovinske izkušnje o pomembnosti sosedskih odnosov nadvse pomemben okvir sodelovanja. V letih obstoja je to sodelovanje odigralo izjemno vlogo tako pri vsestranskem zbliževanju Unije in partnerskih držav kot tudi pri skupnih prizadevanjih za demokratizacijo, za politične, družbene in gospodarske reforme. 

Slovenija s 1. julijem prevzema predsedovanje Svetu EU. Zavedamo se, da je čas, v katerem bomo opravljali to odgovorno nalogo, izjemno zahteven. Epidemija Covid pred nas postavlja izzive velikih zdravstvenih, ekonomskih in družbenih razsežnosti. V zadnjem času z zaskrbljenostjo spremljamo oborožene konflikte v Ukrajini, med Armenijo in Azerbajanom in kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Belorusiji. Prioritete slovenskega predsedovanja so zato izbrane tako, da na eni strani naslavljajo ključne izzive EU, na drugi strani pa dajejo perspektivo vsem državam z evropsko aspiracijo. Naj jih naštejem: 

ena temeljnih nalog slovenskega predsedovanja bo oblikovanje bolj odporne Unije, izboljšanje njene odzivnosti na krize in bolj učinkovito krizno upravljanje. Med prednostne naloge smo uvrstili krepitev gospodarske prenove Unije, pri čemer si želimo, da gospodarska revitalizacija temelji na digitalnem in zelenem prehodu. Prizadevali pa si bomo tudi za krepitev vladavine prava in pa za širitev EU na Zahodni Balkan. 

Naštete prioritete jasno odražajo našo zavezanost h gospodarskemu in družbenemu razvoju, k pravičnemu in pravočasnemu odzivanju na zdravstvene krize, varnosti in odprtosti za krepitev sodelovanja z državami z enakimi, evropskimi aspiracijami. 

Spoštovani, 

če sem prej omenil, da z zaskrbljenostjo opazujemo nekatere procese v državah Vzhodnega partnerstva, potem razumite prioritete našega predsedovanja kot spodbudo k miru, demokraciji in doseganju skupnih evropskih ciljev. V Sloveniji se zavedamo pomena Vzhodnega partnerstva, zato poglobitev medsebojnega sodelovanja naslavljamo tudi v okviru predsedujočega tria. Veseli me, da bomo dolgoročne cilje, ki bodo izražali aktualnost in potrebe tega časa, lahko naslovili tudi na vrhu Vzhodnega partnerstva, ki bo predvidoma potekal prav v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.

In ker smo danes na videokonferenci zbrani parlamentarci, naj z vami za konec delim misel, ki smo jo predsedniki parlamentov tria, torej Nemčije, Portugalske in Slovenije, junija lani zapisali v tako imenovano trio-deklaracijo, in sicer: »Naši parlamenti, tako nacionalni kot Evropski parlament, so gonila naše demokracije in zato nosijo posebno odgovornost, da skupaj varujejo in krepijo demokracijo, temeljne in človekove pravice ter pravno državo.«

Naj vas to zavedanje vodi tudi pri vašem nadaljnjem delu. Hvala za pozornost, ob tem pa še čestitke ob prihajajoči 10. obletnici Euronest parlamentarne skupščine. Želim vam uspešno delovanje tudi v prihodnje.