DZ - Pozdravni nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP)

Pozdravni nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP)

Objavljeno: 9. 9. 2021

POZDRAVNI NAGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA IGORJA ZORČIČA NA MEDPARLAMENTARNI KONFERENCI O SKUPNI ZUNANJI IN VARNOSTNI POLITIKI TER SKUPNI VARNOSTNI IN OBRAMBNI POLITIKI (SZVP/SVOP)
Državi zbor, 9. september 2021


Spoštovani visoki gostje, 
cenjeni udeleženci medparlamentarne konference,  
gospe in gospodje,

Varnost in svoboda - ključni vrednoti, ki sta botrovali nastanku evropskega povezovanja, sta krhki dobrini, ki morata biti v ospredju našega političnega delovanja. 

Današnja medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki je v luči perečih kriznih žarišč še toliko pomembnejša. Še posebej imam v mislih Afganistan, pa tudi Ukrajino, Belorusijo, Sirijo, Jemen, Etiopijo in številne druge države, v katerih oboroženi konflikti vse pogosteje vznikajo tudi kot posledica podnebne krize. 

Evropska unija je s 450 milijoni prebivalcev in obsežnim deležem v svetovni ekonomiji pomemben mednarodni akter. Je gospodarska velesila ter hkrati največja donatorica humanitarne pomoči in podpornica prizadevanj za svobodo in človekove pravice po vsem svetu. Ohranjanje in krepitev globalnega vpliva Evropske unije pa je še toliko pomembnejša, saj skušajo njeno mesto, vse bolj agresivno, zasesti druge velesile s svojimi parcialnimi interesi. 

Spreminjajoče se geopolitično ravnovesje v smeri multipolarnega sveta od Unije terja prilagajanje ter intenzivnejši pristop k skupnim varnostnim in obrambnim politikam povezave. Zato je ključna volja in pripravljenost držav članic, da na zunanjepolitičnem, varnostnem in obrambnem področju delujejo usklajeno. 

Nobena država članica ne more sama reševati sodobnih mednarodnih izzivov, kot so terorizem, kibernetske in hibridne grožnje, podnebna kriza in migracije ter, nenazadnje, zdravstvena kriza, kot je pandemija covid-19, s katero se še vedno soočamo po vsem svetu, in ki sama po sebi prinaša vrsto neslutenih zaostrovanj in konfliktov. Zato je na mestu poziv k močnejši, bolj avtonomni, enotnejši in odločnejši, proaktivni evropski zunanji in varnostni politiki. 

Tudi slovensko predsedovanje Svetu EU se prednostno posveča prizadevanjem za krepitev varnosti in odpornosti na pandemijo in druge sodobne varnostne izzive. Slovenija se zavzema za krepitev strateške avtonomije Unije na področju obrambe, pri čemer je pomembno, da Evropska unija še naprej posebno pozornost namenja svoji neposredni soseščini. 

Spoštovani, 

Evropska unija ima kapacitete in odgovornost, da se kot ena ključnih sooblikovalk mednarodnih odnosov enotno in humano odzove na varnostna tveganja v svetu. Naša odgovornost je, da z ambiciozno in učinkovito skupno zunanjo in varnostno politiko ne le ohranimo Evropsko unijo kot trdnjavo miru in demokracije, temveč skušamo varnost in svobodo zagotoviti vsemu človeštvu. 

Hvala!