Fotogalerija

Fotogalerija

V Fotogaleriji so fotografije dostopne teden dni od dneva seje ali dogodka. Fotogalerije pomembnejših dogodkov so stalno dostopne v posameznem sporočilu za javnost v rubriki Mediji: Sporočila za javnost.

 

11. 6. 2021

28. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
 

 

11. 6. 2021

Virtualno srečanje z delegacijo Sekretariata Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)

 

11. 6. 2021

109. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

 

10. 6. 2021

Skupna nujna seja Odbora za zdravstvo in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

 

10. 6. 2021

32. nujna seja Odbora za pravosodje

 

10. 6. 2021

20. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

 

10. 6. 2021

27. redna seja Odbora za pravosodje

 

10. 6. 2021

1. javna predstavitev mnenj Odbora za kulturo

 

10. 6. 2021

6. redna seja Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave

 

10. 6. 2021

31. redna seja Mandatno-volilne komisije

 

9. 6. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič na podelitvi Ravniharjeve plakete in slavnostnem zaključku literarnega natečaja Republika SloVERZija v Brestanici

 

9. 6. 2021

Sprejem ministra za EU zadeve Irske Thomasa Byrna

 

9. 6. 2021

14. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

 

9. 6. 2021

35. nujna seja Odbora za kulturo

 

9. 6. 2021

Video sestanek Skupine prijateljstva z Zvezno republiko Nemčijo pod vodstvom mag. Branka Grimsa in člana skupine prijateljstva Andreja Černigoja z Skupino prijateljstva Severni Jadran Nemškega zveznega parlamenta

 

9. 6. 2021

110. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

 

9. 6. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Švicarske konfederacije Guya Parmelina

 

9. 6. 2021

28. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

 

8. 6. 2021

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič ob dnevu Primoža Trubarja na obisku v Narodni in univerzitetni knjižnici

 

8. 6. 2021

5. redna seja Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave

 

8. 6. 2021

29. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom

 

8. 6. 2021

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža je sprejel državnega podsekretarja pri Svetu ministrov Italijanske republike Vincenza Amendolo

 

8. 6. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel državnega podsekretarja pri Svetu ministrov Italijanske republike Vincenza Amendolo.

 

8. 6. 2021

Člani Odbora za zunanjo politiko pod vodstvom predsednice Monike Gregorčič in člani Odbora za zadeve Evropske unije pod vodstvom predsednika mag. Marka Pogačnika so sprejeli državnega sekretarja za evropske zadeve Kraljevine Španije

 

7. 6. 2021

18. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018

 

4. 6. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel veleposlanika Jemna njegovo ekscelenco Haytham Shoja’aadina

 

4. 6. 2021

Slovesnost v Državnem zboru ob razglasitvi dopolnitve Ustave z vpisom znakovnega jezika in jezika gluhoslepih

 

4. 6. 2021

76. izredna seja Državnega zbora

 

4. 6. 2021

108. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

 

3. 6. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil prvega virtualnega Parlamentarnega foruma pobude Tri morja

 

3. 6. 2021

"Cvetličnih 30 let« - Državni zbor začel priprave na obeležitev 30-letnice naše Slovenije

 

3. 6. 2021

Člani Odbora za kulturo pod vodstvom predsednice Violete Tomić so se udeležili videokonference v okviru projekta Hitri odziv medijske svobode - MFRR

 

3. 6. 2021

27. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

 

3. 6 . 2021

4. redna seja Pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Republiki Sloveniji

 

2. 6. 2021

19. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

 

2. 6. 2021

48. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

 

2. 6. 2021

26. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

 

2. 6. 2021

28. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

1. 6. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel veleposlanico Zvezne republike Nemčije Natalie Kauther

 

1. 6. 2021

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik, podpredsednik odbora Nik Prebil in član odbora Andrej Černigoj na virtualnem Plenarnem zasedanju LXV COSAC

 

1. 6. 2021

75. izredna seja Državnega zbora

 

1. 6. 2021

108. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

 

1. 6. 2021

23. nujna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

 

31. 5. 2021

46. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

 

31. 5. 2021

13. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

 

31. 5. 2021

Predsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino Iva Dimic in podpredsednica odbora Mojca Škrinjar sta se udeležili video konference Izmenjava mnenj o evropskem izobraževalnem prostoru

 

31. 5. 2021

Podpredsednik Odbora za zadeve EU Nik Prebil na virtualnem LXV. plenarnem zasedanju COSAC

 

31. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Portugalske republike dr. Marcela Rebela de Souse

 

28. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Vlade Črne gore

 

28. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič na prireditvi »Od prepovedi do vpisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo RS 1931/2021 - 90 let organiziranega delovanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije na Slovenskem«. 

 

28. 5. 2021

Poslanke in poslanci na 75. izredni seji Državnega zbora

 

28. 5. 2021

107. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

 

27. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič na Slavnostni akademiji ob stoletnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

 

27. 5. 2021

Poslanke in poslanci na 75. izredni seji Državnega zbora

 

26. 5. 2021

Članica Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v Državnem zboru Iva Dimic se je udeležila videokonference zasedanje Sveta Interparlamentarne unije

 

26. 5. 2021

Video-pogovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča, vodij poslanskih skupin in predsednika Odbora za zadeve EU mag. Marka Pogačnika s Konferenco predsednikov Evropskega parlamenta

 

26. 5. 2021

Poslanke in poslanci na 75. izredni seji Državnega zbora

 

26. 5. 2021

59. nujna seja Odbora za finance

 

25. 5. 2021

Virtualni pogovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem

 

25. 5. 2021

74. izredna seja Državnega zbora

 

24. 5. 2021

42. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

 

24. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija

 

24. 5. 2021

107. redna seja Državnega zbora

 

21. 5. 2021

Vodja Delegacije Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v Državnem zboru Monika Gregorčič in članica skupine Iva Dimic na videokonferenci zasedanja Skupine 12+ v okviru Interparlamentarne unije

 

21. 5. 2021

106. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

 

20. 5. 2021

Vodja Delegacije Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG) Nik Prebil je sprejel predstavnike Centra za varnejši internet

 

17. 5. 2021

Delegacija Državnega zbora na virtualnem spomladanskem zasedanju Parlamentarne skupščine NATO

 

17. 5. 2021

Vodja Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v Državnem zboru Monika Gregorčič se je udeležila zasedanja Odbora za mir in mednarodno varnost Interparlamentarne unije

 

17. 5. 2021

23. redna seja Državnega zbora

 

17. 5. 2021

106. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

 

17. 5. 2021

22. nujna seja preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

 

14. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel ministrico za zunanje zadeve Kneževine Andore Mario Ubach Font

 

14. 5. 2021

73. izredna seja Državnega zbora

 

14. 5. 2021

105. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

 

14. 5. 2021

28. redna seja preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom

 

14. 5. 2021

105. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

 

13. 5. 2021

15. redna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

 

13. 5. 2021

12. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

 

13. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predstavnike Mladinskega parlamenta Alpske konvencije

 

13. 5. 2021

30. redna seja Mandatno-volilne komisije

 

13. 5. 2021

25. redna seja preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom

 

12. 5. 2021

72. izredna seja Državnega zbora

 

12. 5. 2021

83. redna seja Odbora za zunanjo politiko

 

11. 5. 2021

25. nujna seja Odbora za obrambo

 

10. 5. 2021

Skupna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor (40. Nujna) in Odbora za gospodarstvo (35. Nujna)

 

10. 5. 2021

52. nujna seja Odbora za zdravstvo

 

10. 5. 2021

45. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

 

10. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil virtualne Konferenca predsednikov parlamentov EU

 

7. 5. 2021

Skupna seja Odbora za zadeve Evropske unije (104. redna) in Odbora za zunanjo politiko (31. nujna)

 

7. 5. 2021

104. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

 

7. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča. Po pogovoru sta si predsednik Državnega zbora Zorčič in evropski komisar Lenarčič skupaj s predsednikom Odbora za zadeve EU mag. Markom Pogačnikom ogledala razstavo "Evropa in Evropejci 1950–2020"

 

6. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča, ki mu je predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020.

 

6. 5. 2021

14. redna seja Odbora za zdravstvo 

 

6. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel veleposlanika Ukrajine Mykhaila F. Brodovycha.

 

6. 5. 2021

34. redna seja Odbora za finance 

 

6. 5. 2021

27. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

5. 5. 2021

12. redna seja Odbora za kulturo 

 

5. 5. 2021

26. redna seja Odbora za pravosodje

 

5. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki mu je predal redno letno poročilo.

 

5. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je prek videokonference srečal z osnovnošolci v okviru "Šolske ure s predsednikom parlamenta".

 

5. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel veleposlanico Republike Turčije Aylin Taşhan.

 

5. 5. 2021

18. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino 

 

5. 5. 2021

14. redna seja Odbora za gospodarstvo

 

4. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel belorusko opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko.

 

4. 5. 2021

29. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

 

4. 5. 2021

29. redna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

 

4. 5. 2021

103. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

 

4. 5. 2021

4. nujna seja Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave

 

3. 5. 2021

Skupna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (27. nujna) in Odbora za gospodarstvo (34. nujna)

 

3. 5. 2021

1. javna predstavitev mnenj Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

 

 

Navedba naj vsebuje »Državni zbor/Priimek fotografa/-inje« oz. "Državni zbor" (če avtor ni znan) in avtorja avdio-vizualnih vsebin kot »Državni zbor«.

Za kakršno koli drugačno uporabo je treba predhodno pridobiti pisno dovoljenje.
Vse fotografije na spletnem portalu so avtorsko zaščitene.