Informacijsko središče   Dostop do Državnega zbora
Dostop do Državnega zbora

 

Dostop do Državnega zbora

Dostop z avtom:

V skladu s prometno signalizacijo je na pločniku pred glavnim vhodom v Državni zbor na Šubičevi ulici 4 dovoljeno le kratkotrajno ustavljanje službenih vozil predstavnikov državnih organov − vlade, ministrstev, delegacij ipd., in sicer le za čas izstopa oziroma vstopa v službeno vozilo. Vozniki so dolžni vozilo takoj odstraniti s pločnika.

Ustavljanje in kratkotrajno parkiranje do ene ure je zgoraj navedenim službenim vozilom omogočeno ob stavbi Državnega zbora na Tomšičevi ulici 5, in sicer na delu vozišča, označenim z rumeno cikcak črto (rdeča oznaka na mapi).

Drugačno ustavljanje ali parkiranje je prepovedano.


Dostop s kolesom:

Kolesa ni mogoče pustiti pred glavnim vhodom na Šubičevi ulici, je pa kolesarnica urejena na obeh straneh službenega vhoda na Tomšičevi ulici (označeno z rumeno barvo). Kolo lahko pustite tudi v dveh mestnih kolesarnicah: ob grobnici narodnih herojev (ob vhodu v park na Šubičevi ulici) in v bližini Maksimarketa.

 

Naziv: Državni zbor

Naslov: Ljubljana, Šubičeva ulica 4

Pošta: SI–1102 Ljubljana

Poštni predal: p. p. 636

Telefon: 01 478 94 00

Telefaks: 01 478 98 45

E-naslov: gp@dz-rs.si

Domača spletna stran: http://www.dz-rs.si

Poslovni čas Državnega zbora je vsak dan - razen ob sobotah, nedeljah in praznikih - od 8. do 16. ure. Samo v tem času se sprejemajo tudi osebno prinesena pisanja, in sicer v Oddelku za delo z gradivi in pošto.