SEECP 2017/2018

SEE4FUTURE – slovensko predsedovanje Parlamentarni skupščini SEECP 2017/2018

Republika Slovenija je s 1. julijem 2017 za enoletno obdobje (julij 2017–junij 2018) prevzela predsedovanje Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi – South East European Cooperation Process (SEECP). Predsedovanje ji je 30. junija 2017, na vrhu predsednikov držav in vlad v Dubrovniku, predala Republika Hrvaška.

 

SEE4FUTURE logotip

 


 

SEECP je regionalni proces, forum diplomatskega in političnega dialoga sodelujočih držav iz Jugovzhodne Evrope, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država. Predsedovanje sledi načelu enoletne rotacije (julij–junij). SEECP je bil vzpostavljen leta 1996 v Sofiji, in sicer s ciljem krepitve regionalnega sodelovanja in zaupanja, dobrih sosedskih odnosov, stabilnosti in varnosti, gospodarskih odnosov ter sodelovanja v človekovi dimenziji, pravosodju, boju proti organiziranemu kriminalu in boju proti terorizmu.

V okviru SEECP je bila na srečanju predsednikov parlamentov držav SEECP, ki je potekalo od 9. do 11. maja 2014 v Bukarešti, formalno ustanovljena tudi Parlamentarna skupščina SEECP. Ta poteka na ravni predsednikov parlamentov držav SEECP, njen osnovni cilj pa je krepitev sodelovanja in usklajevanja aktivnosti med parlamenti držav članic z namenom zagotavljanja miru, varnosti, stabilnosti in sodelovanja v regiji. Predstavlja platformo za razprave o vprašanjih, ki so pomembna za regijo in pomeni možnost odzivanja na zadeve, ki zadevajo države SEECP in njihove državljane.

Slovenija je postala članica SEECP leta 2010 in s tem tudi članica Parlamentarne skupščine navedenega procesa.

***

Vsebinske prednostne usmeritve in moto slovenskega predsedovanja

Slovensko predsedovanje poteka pod geslom SEE4Future – South Eastern Europe for Future, pri čemer so vsebinske prioritete usmerjene na področja širitve Evropske unije, varnosti, pozitivne perspektive mladih in digitalne preobrazbe družbe.

V okviru prednostnega tematskega sklopa Razširjena Evropa nameravamo zagotoviti nadaljnjo in aktivno podporo za širitveno politiko Evropske unije. Prepričani smo, da se mora evropska perspektiva celotne jugovzhodne Evrope ne le ohraniti, temveč tudi udejanjiti v praksi. Zadnji dogodki v Evropski uniji, predvsem Brexit in razprave o njeni prihodnosti, so med drugim povzročili tudi nekaj negotovosti glede njene nadaljnje širitve. Širitvena politika zato potrebuje dodaten zagon, njena konkretna dinamika pa mora biti podprta in zagotovljena v okviru individualnega pristopa, ki mora vzajemno temeljiti na izpolnjevanju pogojev kandidatk na eni strani ter zagotavljanju nadaljevanja širitvenega procesa na drugi strani.

Varna Evropa je naslednja izmed prioritet. Slovenija je bila v preteklih letih v ospredju pri ustanavljanju učinkovitega koordinacijskega mehanizma na varnostnem področju, posebej na področjih boja proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in zagotavljanju boljše mejne kontrole. Zato je bila med drugim vzpostavljena pobuda Slovenije, imenovana IISG (Integrative Internal Security Governance – Integrativno upravljanje notranje varnosti), kjer se na regionalni platformi prepletajo vsi trije varnostni stebri. Začeto delo bomo v sodelovanju z Regionalnim svetom za sodelovanje (RCC – Regional Cooperation Council) nadaljevali tudi med predsedovanjem Parlamentarni skupščini SEECP.

Tretja prioriteta predsedovanja Slovenije je Mlada Evropa. V tem okviru želimo zagotoviti, da se možnosti za mlade ohranijo visoko na agendah razprav. Ob tem bo Pozitivna agenda za mlade, ki je bila ustanovljena v kontekstu Brdo–Brioni procesa, vodilo našim naporom za zagotovitev boljše prihodnosti za mlade tudi znotraj Jugovzhodne Evrope. Slovenija bo nadaljevala s spodbujanjem zavedanja, da je za mlade prebivalce regije potrebno zagotoviti upanje, boljše izobraževalne ter zaposlitvene možnosti in življenjske pogoje. Mobilnost mladih, tako med Evropsko unijo in regijo kot v okviru regije, je ob zagotavljanju pozitivnih priložnosti ena od bistvenih prvin za dokončanje procesa pomiritve, kakor tudi za odvračanje od radikalnih idej in negativnih vrednot.

Zadnja in nič manj pomembna četrta prioriteta je Digitalna Evropa. Regija Jugovzhodna Evropa mora biti sposobna oblikovati prihodnost na način, da ne bo zgolj sledila ostalim akterjem v mednarodni areni. Digitalizacija je eno ključnih vprašanj, ki bo odločilo o naši pripravljenosti za prevzem pomembne vloge v prihodnjem gospodarskem in družbenem napredku Evrope.

Program predsedovanja Državnega zbora

Državni zbor daje Parlamentarni skupščini SEECP velik pomen, saj gre za organizacijo, katere ambicija je postati vodilna parlamentarna organizacija v regiji in ki predstavlja najprimernejšo platformo za soočanje z zahtevnimi izzivi Jugovzhodne Evrope.

V okviru Parlamentarne skupščine SEECP enkrat letno poteka plenarno zasedanje, ki ga vodi predsednik parlamenta predsedujoče države. Parlamentarna skupščina ima v svoji sestavi Stalni odbor ter tri generalne odbore:
- Odbor za gospodarstvo, infrastrukturo in energetiko,
- Odbor za pravosodje, notranje zadeve in varnostno sodelovanje ter
- Odbor za socialni razvoj, izobraževanje, raziskave in znanost.

Državni zbor bo v skladu s programom dela Parlamentarne skupščine SEECP, ki je bil sprejet 10. junija 2017 v Zagrebu, organiziral:
- dve zasedanji Stalnega odbora Parlamentarne skupščine SEECP, pri čemer bo prvo zasedanje potekalo predvidoma decembra 2017 ter
- plenarno zasedanje Parlamentarne skupščine SEECP, ki bo potekalo predvidoma aprila/maja 2018 in v okviru katerega bo potekalo tudi zasedanje Stalnega odbora ter treh generalnih odborov.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in podpori SEE4Future!

Dodatne informacije:
Tanja Pandev, vodja
Oddelek Državnega zbora za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje
e-pošta: tatjana.pandev@dz-rs.si

O slovenskem predsedovanju Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve.

13. in 14. 4. 2018

Peto zasedanje Parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi

Plenarnega zasedanja, ki ga je vodil predsednik Državnega zbora in predsedujoči PS SEECP dr. Milan Brglez, se je udeležilo 13 delegacij parlamentov PS SEECP, med vodji delegacij tudi predsednica Narodne skupščine Srbije Maja Gojković, predsednik Skupščine Republike Kosovo Kadri Veseli, predsednik Sobranja Republike Makedonije Talat Xhaferi, predsednik Predstavniškega doma Parlamentarne skupščine  Republike Bosne in Hercegovine Mladen Bosić, podpredsednik Hrvaškega sabora Željko Reiner in podpredsednik Velike narodne skupščine Republike Turčije Yaşar Tüzün, ter predstavniki mednarodnih in regionalnih organizacij Baltske skupščine, Baltske pomorske parlamentarne konference (BSPC), Parlamentarne skupščine sredozemskih držav (PAM), Parlamentarne skupščine za črnomorsko gospodarsko sodelovanje (PASBSEC), Sveta za regionalno sodelovanje (RCC). Predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije na zasedanju sta bila  državni sekretar Andrej Logar in koordinator predsedovanja Slovenije SEECP Damijan Sedar.

Več o zasedanju.

 

17. 3. 2018

Zasedanje Stalnega odbora PS SEECP na Bledu

V soboto, 17. marca 2018, je na Bledu potekalo zasedanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine jugo-vzhodnega evropskega procesa sodelovanja (PS SEECP).  Zasedanje Stalnega odbora je vodil poslanec Državnega zbora in predsedujoči  Stalnemu odboru PS SEECP Branko Zorman. Zasedanje je bilo namenjeno pripravi dokumentov za plenarno zasedanje PS SEECP, ki bo potekalo aprila letos v Ljubljani in se ga bodo udeležili predsedniki parlamentov PS SEECP.

Več o zasedanju.

 

16. 12. 2017

Zasedanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine jugo-vzhodnega evropskega procesa sodelovanja (SEECP) v Državnem zboru

V soboto, 16. decembra 2017, je v Državnem zboru potekalo zasedanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine SEECP (PS SEECP). Zasedanje odbora je vodil poslanec Državnega zbora in član Stalnega odbora PS SEECP Branko Zorman, uvodoma pa je udeležence zasedanja nagovoril predsednik Državnega zbora in vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini SEECP dr. Milan Brglez.

Več o zasedanju.