25. let Državnega zbora
  • Obletnica, 25. let, zgodovina

Generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez.

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci spletnega portala,

23. decembra letos bo minilo 25 let od konstituiranja prvega Državnega zbora. Obletnici nameravamo nameniti pozornost s sklopom različnih obeležitev in dogodkov, ki smo jih umestili v oktober, razvrstili pa se bodo tudi v novembru in decembru. Dogajanje bomo sklenili s slavnostno sejo Državnega zbora, ki bo v petek, 22. decembra 2017.

Z zasnovo praznovanja in naborom dogodkov smo želeli poudariti raznolikost Državnega zbora, vključno z njegovim delom, zato tudi načrtovani dogodki sledijo ciklusu parlamentarnega dogajanja. Posledično bodo nekateri trajali dlje časa, drugi bodo navduševali zgolj kakšno popoldne, spet tretji pa bodo »živeli« le na spletu. Dodatno smo pri oblikovanju koncepta sledili tudi odprtosti in preglednosti delovanja Državnega zbora, kar je bilo naše vodilo v želji, da v dogajanje vključimo različne ciljne javnosti, ki, vsaka na svoj način, sooblikujejo delo Državnega zbora. In nenazadnje, k pripravi in izvedbi smo povabili tudi vse strokovne službe v Državnem zboru, saj slednje prepogosto ostajajo nevidne, a so še kako pomembne, da delo v Državnem zboru dobro in nemoteno poteka.

Program se še dopolnjuje, izvedba pa prilagaja zakonodajnemu delu, zato vas vabiva k rednemu spremljanju informacij na spletnem portalu Državnega zbora.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite ter skupaj z nami praznujete 25. obletnico Državnega zbora!

Dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora

Uršula Zore Tavčar, generala sekretarka Državnega zbora

 

 

Logotip


 

17. 1. 2018

Sprejem poslank in poslancev 1. sklica Državnega zbora

V okviru 25. obletnice Državnega zbora sta predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar v sredo, 17. januarja 2018, ob 17. uri v preddverju velike dvorane sprejela poslanke in poslance 1. sklica Državnega zbora (1992−1996). S tem dogodkom je Državni zbor sklenil obeleževanje 25. obletnice.

Več ...

22. 12. 2017

Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter prisega novoizvoljenega predsednika Republike

V petek, 22. decembra 2017, je ob 18. uri v veliki dvorani Državnega zbora potekala slavnostna seja ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter prisega novoizvoljenega predsednika Republike Boruta Pahorja. V okviru slavnostne seje je bila obeležena tudi 25. obletnica Državnega zbora.

Po prisegi je navzoče nagovoril novoizvoljeni predsednik Republike Borut Pahor.

Na slavnostno sejo Državnega zbora so bili vabljeni predsednik republike in ostali najvišji predstavniki Republike Slovenije, poslanci Državnega zbora, vlada, predstavniki Državnega sveta, predstavniki drugih držav in številni visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

Več ...

20. 12. 2017

Srečanje poslank vseh sklicev Državnega zbora in predstavitev knjige Poslanke Državnega zbora: uradno in osebno od prvega do sedmega mandata (1992–2017)

V okviru dogodkov ob 25. obletnici Državnega zbora je potekalo srečanje poslank vseh dosedanjih mandatov Državnega zbora. Poslanke so se srečale ob izidu publikacije Poslanke Državnega zbora: uradno in osebno od prvega do sedmega mandata (1992–2017). Uvodni nagovor je podal predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in izpostavil željo, da bi ta povezanost rodila novo kvaliteto enakopravnosti, in sicer ne le politično, ampak tudi družbeno.

Več ...

4. 12. 2017

Slavnostna akademija Državnega zbora in Društva poslancev 90 ob 25. obletnici Državnega zbora

Slavnostna akademija je bila ob 17. uri v veliki dvorani Državnega zbora. Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Društva poslancev 90 dr. Mitja Slavinec in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Govorci na slavnostni akademiji so bili tudi poslanci in poslanka prvega sklica Državnega zbora Rudi Moge, Nada Skuk, Sašo Lap in Ivo Hvalica.

Več ...

20. 11. 2017

V Državnem zboru obeležili svetovni dan otroka

V sklopu obeležitev 25. obletnice Državnega zbora in svetovnega dne otroka je potekalo odprtje razstave Ustava v stripu, avtorja Zorana Smiljanića, in lutkovna predstava Zvezdica zaspanka v izvedbi Marionetnega gledališča Jurček iz Hrastnika.

Več ...

9. 11. 2017

Ob 25. obletnici Državnega zbora predavanje avtorja slovenskega grba Marka Pogačnika

Predavanje o konceptualnem ozadju nastanka grba in o tem, kako se v njem zrcali bistvo slovenskega prostora in identitete, je potekalo v mali dvorani Državnega zbora.

Več ...

2. 11. 2017

Državnozborska označevala za knjige

V tiskani obliki so označevala na voljo obiskovalcem Državnega zbora.

Več ...

26. 10. 2017

Ob 25. obletnici Državnega zbora sprejem koprivskih in hotaveljskih kamnosekov, ki so sodelovali pri gradnji Ljudske skupščine RS

Vodstvo Državnega zbora je sprejelo nekatere še živeče kamnarje in kamnoseke iz Koprive na Krasu in iz Hotavelj, ki so sodelovali pri gradnji Ljudske Skupščine Republike Slovenije, današnjega parlamentarnega poslopja. Gostje, mojstri, ki so tudi sami dejansko klesali ali pa vgradili kamen in marmor v skupščinsko stavbo so danes po 60-ih letih prvič ponovno vstopili v poslopje.

Več ...

20. 10. 2017

Skupni sprejem ob 25. obletnici Državnega zbora in Državnega sveta

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in predsednik Državnega sveta Mitja Bervar sta ob 25. obletnici delovanja Državnega zbora in Državnega sveta danes sprejela nekdanje predsednike Državnega zbora in Državnega sveta, poslanke in poslance Državnega zbora, svetnice in svetnike Državnega sveta ter sodelavke in sodelavce Državnega zbora in Državnega sveta.

Več ...

14. 10. 2017

Dan odprtih vrat Državnega zbora v znamenju Plečnikovega leta

V soboto, 14. oktobra je bil dan odprtih vrat Državnega zbora z vodenima ogledoma ob 9. in 11. uri. Ob 10. uri je imel v mali dvorani Državnega zbora prof. dr. Peter Krečič predavanje o velikem slovenskem arhitektu Jožetu Plečniku ter njegovih snovanjih in načrtih slovenskega parlamenta, s čimer smo obeležili Plečnikovo leto. Obiskovalce sta sprejela predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.

Več ...

13. 10. 2017

Animirani film Cathedral of Freedom – Hommage to Joze Plecnik

Animirani film je nastal ob 60. obletnici smrti arhitekta Jožeta Plečnika in je bil ob 25. obletnici Državnega zbora predvajan v okviru dneva odprtih vrat Državnega zbora.

Več ...

13. 10. 2017

Državnozborski Spomin za male in velike

Igra Spomin - v treh različicah - je bila v celoti zasnovana in izdelana v Državnem zboru.

Več ...

11. in 12. 10. 2017

Znanost Sreča Parlament

Zavedanje o učinku javnega vlaganja v raziskave kot ključnemu temelju družbenega razvoja je bistven predpogoj za potrebne spremembe v vseh političnih resorjih. Zato sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v soorganizaciji s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije ter Državnim zborom med 9.30 in 11. uro v mali dvorani Državnega zbora organizirali dogodek Znanost Sreča Parlament (Science Meets Parliament). Prvi dan je dogodek gostil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, drugi dan je bila tematika obravnavana na seji Odbora za izobraževanje, znanost in šport (ob 14. uri v velikem salonu).

Več ...

11. 10. 2017

Ob 25. obletnici Državnega zbora jutranje srečanje z diplomatskim zborom

Danes je v Državnem zboru v okviru obeležitev 25. obletnice Državnega zbora potekalo neformalno jutranje srečanje poslank in poslancev z diplomatskim zborom.

Več ...

10. 10. 2017

Predstavitev raziskovalnega projekta Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti

Raziskovalna skupina Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za primerjalno pravo pod vodstvom dr. Vasilke Sancin je predstavila ugotovitve raziskovalnega projekta Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti. Projekt, ki je del cilnega raziskovalnega programa "CRP 2016" Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, raziskuje položaj Državnega zbora v odnosu do drugih vej oblasti in položaj Državnega zbora glede petih vidikov avtonomije: regulativna avtonomija, upravna avtonomija, finančna avtonomija, avtonomija na področju zagotavljanja lastne varnosti ter avtonomija udejanjanja na področju zunanje politike, evropskih zadev in mednarodnih odnosov. Predstavitev projekta, namenjena interni javnosti, je bila ob 12. uri v mali dvorani Državnega zbora.

Več ...

9. 10. 2017

Predsednik in generalna sekretarka Državnega zbora sprejela nekdanje predsednike in generalne sekretarje Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar sta v sklopu obeležitev 25. obletnice Državnega zbora v ponedeljek, 9. oktobra 2017, ob 13. uri v Vili Podrožnik v Ljubljani sprejela nekdanje predsednike in generalne sekretarje Državnega zbora.

Več ...

25 podatkov za 25 let Državnega zbora

Brošura prikazuje statistične podatke o delu Državnega zbora v obdobju 1992–2017. Podatki iz dela sedmih mandatov Državnega zbora so predstavljeni  besedilno in grafično. V tiskani obliki je brošura brezplačno na voljo obiskovalcem Državnega zbora, v elektronski obliki pa tule. (PDF 3,2 MB)

Več ...

Razstava publikacij Državnega zbora

Razstava obsega izbor publikacij Državnega zbora (Sejni zapisi Državnega zbora, Parlamentarec, Poročevalec, Poslanske pisarne, zborniki itd.), publikacij drugih slovenskih avtorjev in  inštitucij, ki opisujejo nastanek in razvoj slovenskega parlamentarizma ter nekaterih izbranih starejših izvodov publikacij, ki jih hrani knjižnica Državnega zbora. Razstava v preddverju balkona velike dvorane Državnega zbora je na ogled do konca leta 2017.

Več ...

Predstavitveni film 50. obletnica zgradbe Državnega zbora

Ob 50. obletnici zgradbe Državnega zbora sta Državni zbor in Televizija Slovenije leta 2010 pripravila film v dolžini 4.13 minute in ga izdala na ploščku. Na filmu je predstavljeno filmsko gradivo Arhitekturnega muzeja Ljubljane, Državnega zbora, Slovenskega filmskega arhiva Arhiva Republike Slovenije in Televizije Slovenije o gradnji Palače Ljudske skupščine, ki se je začela leta 1954 in končala pet let pozneje. Film bo prikazan ob več priložnostih.

Več ...

 

Kronologija

23. december 1992

Na konstitutivni seji Državnega zbora se je zbralo 90 poslank in poslancev, izvoljenih na volitvah 6. 12. 1992, ki jih je na podlagi 81. člena Ustave Republike Slovenije razpisal predsednik republike. Novo Ustavo Republike Slovenije, ki je postavila temelje parlamentarni ureditvi države z delitvijo oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast ter določila Državni zbor kot osrednji predstavniški in zakonodajni organ, je 23. 12. 1991 sprejela Skupščina Republike Slovenije.

Konstitutivno sejo je do izvolitve predsednika Državnega zbora vodil najstarejši poslanec, dr. France Bučar (DS). Prvi predsednik Državnega zbora je postal mag. Herman Rigelnik (izvoljen na listi LDS), funkcijo podpredsednika pa so opravljali Miroslav Mozetič (SKD), dr. Lev Kreft (ZL) in Vladimir Topler (Zeleni) (izvoljen 23.3.1993).

Državni zbor je sprejel začasni poslovnik, ki je urejal pravila njegovega delovanja.

Pred Državnim zborom je prisegel predsednik Republike Slovenije, Milan Kučan.