Ob 20. obletnici Državnega zbora

Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant

 

 

 

 

 

V teh dneh, točneje 23. decembra 2012, mineva 20 let od konstituiranja prvega Državnega zbora, naše prve moderne predstavniške zakonodajne institucije. Slovenke in Slovenci morda res nimamo bogate parlamentarne zgodovine, kljub temu pa je naša parlamentarna tradicija, vse od revolucionarnih poskusov leta 1848 v okviru Avstro-ogrske in preko kratkotrajnega parlamentarnega obdobja v Kraljevini SHS, pomembno vplivala na ohranjanje zavesti o pomembnosti pravice do izbire svojih predstavnikov in želje po demokraciji. Šele širši procesi politične modernizacije in demokratizacije Srednje Evrope pa so bili tisti, ki so tudi pri nas omogočili začetek modernega parlamentarizma. Kriza socialističnih sistemov in pospešena globalizacija, ki sta se konec 80-ih let razširili širom Srednje Evrope, sta nas spodbudili k spremembam ter s tem omogočili vzpostavitev modernega parlamentarnega sistema. 23. decembra 1992 se je prvič konstituiral slovenski parlament z 90 poslankami in poslanci, ki je v skladu z Ustavo iz leta 1991 dobil ime Državni zbor..  

 
Vsa mandatna obdobja preteklih 20-ih let so bila burna in pestra. Prvega so, razumljivo, zaznamovali številni proceduralni zapleti. Kljub temu pa je Državni zbor v letih, ki so sledila, uspešno zgradil slovensko državo in najprej počasi, potem pa na široko, tudi preko ustavnih sprememb, odprl vrata v evroatlantske integracije. Državnemu zboru izzivov in dela v preteklih 20 letih nikoli ni zmanjkalo. In tako je tudi danes. Tudi danes se nahajamo pred novimi izzivi, ki sicer morda niso primerljivi s tistimi izpred dveh desetletji, ko smo slovensko državo še gradili, so pa po svoji težavnosti zagotovo primerljivi. Danes se namreč nahajamo pred izzivom, kako popeljati državo iz finančno-gospodarske krize, kako državljankam in državljanom zagotoviti blagostanje ter dostojno, človeka vredno življenje in kako povrniti zaupanje v parlamentarno demokracijo.

V preteklih 20 letih smo prehodili dolgo in težko pot – od formalne vzpostavitve državnosti pa do mednarodno pravne uveljavitve kot enakopravne in zaupanja vredne članice mednarodne skupnosti. Kljub ideološkim in svetovno nazorskim delitvam sta bila tako politika kot slovenski narod vedno sposobna v ključnih trenutkih "stopiti skupaj". Verjamem, da bo z nekaj truda in odrekanj tako tudi tokrat in da bomo čez 20 let lahko prav tako s ponosom zrli na pretekle dosežke.

dr. Gregor Virant, predsednik Državnega zbora  

December 2012

 Dogodki ob 20. obletnici Državnega zbora

22. 12. 2012
Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti
V veliki dvorani Državnega zbora je potekala slavnostna seja ob dnevu samostojnosti in enotnosti, s katero je Državni zbor obeležil tudi dvajseto obletnico delovanja. Slavnostna govornica je bila podpredsednica Državnega zbora Romana Tomc. Na slavnostni seji je prisegel novo izvoljeni predsednik republike Borut Pahor.

21. 12. 2012
Dokumentarni film 20 let Državnega zbora
Parlamentarno dogajanje so vseh dvajset let vestno beležile tudi kamere TV Slovenija. S pomočjo arhivskih prispevkov smo se spomnili petih končanih mandatov Državnega zbora in zadnjega, začetega. Svoje vtise so strnili tudi vsi dosedanji predsedniki Državnega zbora: mag. Herman Rigelnik, Jožef Školč, Janez Podobnik, Borut Pahor, Franc (Feri) Horvat, France Cukjati, dr. Pavel Gantar, Ljubo Germič in dr. Gregor Virant. Film je nastal v sodelovanju in produkciji TV Slovenija ter Državnega zbora, avtorica filma je dr. Ljerka Bizilj.

14. 12. 2012
Predstavitev knjige "Državni zbor 1992–2012: O slovenskem parlamentarizmu"
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je potekala predstavitev knjige "Državni zbor 1992 –2012: O slovenskem parlamentarizmu" avtorja dr. Jureta Gašpariča. Knjiga je nastala kot rezultat raziskovalnega programa Državnega zbora.

6. 12. 2012
Slavnostna akademija ob 20. obletnici prvih volitev v Državni zbor
Državni zbor in Društvo poslancev 90 sta ob 20. obletnici prvih volitev v Državni zbor organizirala slavnostno akademijo. Med govorci je bil tudi predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant.
 Mandati

2011
Poslanci
|  20082011
|  Poslanci
|  20042008
|  Poslanci
|  20002004
|  Poslanci
|  19962000
|  Poslanci
19921996
|  Poslanci