Najdaljše seje DZ

Za namen informacije so v Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku pregledali podatkovno zbirko v Notes – Seje Državnega zbora (>Časovni potek sej: Poročila), Poročevalec Skupščine Republike Slovenije  in sejne zapise Državnega zbora. Ugotovili so, da Raziskovalni oddelek na to temo ni pripravil raziskovalne naloge.

Poročevalec je bil glasilo Skupščine SRS, Skupščine RS in Državnega zbora, namenjen objavi gradiv, ki jih je le-ta obravnaval. Izhajati je začel januarja 1975, do 14. aprila 2006 je izhajal v tiskani, zatem pa (do 15. julija 2010) le še v elektronski obliki. V sklopu projekta digitalizacije starejšega gradiva so bili digitalizirani in na spletnem portalu Zgodovina Slovenije – SIstory (http://www.porocevalec-dz.si) objavljeni vsi Poročevalci.

Mandat 1990–1992

Skupščina RS (Skupne seje in skupna zasedanja vseh zborov)

Najdaljše trajanje skupno v dnevih: 17. skupna seja vseh zborov Skupščine RS – začetek 28. 3. 1991 (4 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 17. skupne seje: 8. 5. 1991 (6 ur 32 min)

Najdaljše trajanje skupno v dnevih: 8. skupno zasedanje vseh zborov Skupščine RS – začetek 24. 1. 1991 (2 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 8. skupnega zasedanja: 30. 1. 1991 (4 ure 15 min)

Mandat 1992–1996

Državni zbor

Najdaljše trajanje skupno v dnevih: 38. redna seja – začetek 27. 2. 1996 (20 dni)

Najdaljše trajanje na znotraj posameznega dneva 38. redne seje: 28. 2. 1996 (5 ur 59 min)

Izpis iz knjige Državni zbor Republike Slovenije v 1. mandatnem obdobju 1992–1996

Navedba v knjigi Državni zbor Republike Slovenije v 1. mandatnem obdobju 1992–1996 (stran 5), da je bila najdaljša 12. redna seja Državnega zbora NE DRŽI!

Mandat 1996–2000

Državni zbor

Najdaljše trajanje skupno v dnevih: 8. redna seja – začetek 18. 2. 1998 (20 dni)

Najdaljše trajanje na znotraj posameznega dneva 8. redne seje: 20. 2. 1998 (3 ure 51 min)

 

Mandat 2000–2004

Državni zbor

Najdaljše trajanje skupno v dnevih: 7. redna seja – začetek 19. 6. 2001 (14 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 7. redne seje: 17. 7. 2001 (3 ure 56 min)

 

Mandat 2004–2008

Državni zbor

Najdaljše trajanje skupno v dnevih: 39. redna seja – začetek 19. 5. 2008 (8 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 39.redne seje: 22. 5. 2008 (12 ur 30 min)

 

Mandat 2008–2011

Državni zbor

Najdaljše trajanje seje skupno v dnevih: 11. redna seja – začetek 16. 11. 2009 (8 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 11. redne seje: 23. 11. 2009 (11 ur 53 min)

 

Mandat 2011–2014

Državni zbor

Najdaljše trajanje seje skupno v dnevih: 23. redna seja – začetek 26. 3. 2014 (7 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 23. redne seje: 4. 4. 2014 (10 ur 24 min)

 

Mandat 2014–2018

Državni zbor

Najdaljše trajanje seje skupno v dnevih: 35.redna seja – začetek 13. 11. 2017 (9 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 35. redne seje: 14. 11. 2017 (12 ur 57 min)

 

Mandat 2018–2022

Državni zbor

Najdaljše trajanje skupno v dnevih: 67 izredna seja – začetek 22. 3. 2021 (7 dni)

Najdaljše trajanje znotraj posameznega dneva 67 izredne seje: 24. 3. 2021 (10 ur 28 min)

 

Kontakt:

Dokumentacijsko-knjižnični oddelek
knjiznica@dz-rs.si

mag. Borut Peršolja, vodja Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja
9730, borut.persolja@dz-rs.si