Unicefova varna točka

V slovenskem parlamentu deluje UNICEF-ova Varna točka . Ta otrokom in mladostnikom od 5. do 18. leta zagotavlja nujno zavetje in pomoč v nenadni stiski. Točka deluje 24 ur na dan, zaposleni v Državnem zboru so usposobljeni zagotavljati varno ozračje pomoči potrebnim otrokom in mladostnikom. Državni zbor se je kot prvi parlament na svetu uvrstil na seznam UNICEF-ovih Varnih točk!

 

 
Za otroke in mladostnike: zaščita, nasvet, pomoč
 

Državni zbor je odprta, dostopna in prijazna hiša, kamor se lahko otrok ali mladostnik v stiski vselej zateče po informacije, nasvet ali zaščito. V njem deluje Varna točka - ustrezno označen javni prostor, namenjen otrokom in mladostnikom v starosti med 5. in 18. letom, ki se znajdejo v stiski na mestnih ulicah. Če se otrok ali mladostnik izgubi, če mu grozijo oziroma ne more priti domov ali v stik s starši, če je priča kaznivemu dejanju in podobno, mu  usposobljeni uslužbenci Državnega zbora lahko zagotovijo nujno pomoč. S temeljnimi informacijami o Varni točki so seznanjeni vsi uslužbenci Državnega zbora, poslanke in poslanci. Za ustrezen prvi stik poskrbijo zaposleni na recepciji Državnega zbora oziroma Enota za varovanje.

Izpolnjevanje kriterijev: prostovoljstvo in dostopnost
 
UNICEF-ove Varne točke, kakršna je tudi slovenski parlament, so javni prostori, ki izpolnjujejo predpisane kriterije in so zato ustrezno označeni. Kriteriji, ki jih izpolnjuje tudi Državi zbor, so: pripravljenost zaposlenih za prostovoljno sodelovanje v programu; lokacija, ki je dostopna otrokom in mladostnikom; celodnevno delovanje; zagotovljen miren prostor za otroka, kjer ta lahko počaka na ustrezno pomoč. UNICEF Slovenija, ki strokovno vodi in koordinira projekt Varnih točk, je za uslužbence Državnega zbora organiziral teoretično in praktično izobraževanje. Zaposleni s svojim prostovoljstvom prispevajo k uveljavitvi kulture nenasilja in dostojnih medčloveških odnosov.  

 

UNICEF-ove Varne točke, kot je tudi v Državnem zboru, so ustrezno označene.
Logotip
UNICEF-ova Varna točka v Državnem zboru je bila odprta 16. novembra  2009, ob 20. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah.

 

Mreža Varnih točk v Sloveniji: informacije na recepciji Državnega zbora

UNICEF-ova mreža Varnih točk je projekt, ki ustvarja boljše ozračje varnosti za otroke in mladostnike v mestnih okoljih. Točke omogočajo pomoč na mestu in v trenutku, ko jo otroci in mladostniki zares potrebujejo, brez očitnih znakov o razlogu vstopa v določeno javno stavbo. Usposobljeni zaposleni v javnih stavbah ublažijo otrokovo trenutno stisko in ga povežejo z drugimi organizacijami, kjer lahko dobi strokovno pomoč. Že sam obstoj Varnih točk otrokom in mladostnikom na mestnih ulicah nudi psihološko oporo. Program vzpostavljanja Varnih točk UNICEF poteka po številnih slovenskih mestih. Na recepciji Državnega zbora je na voljo informativno gradivo s seznamom Varnih točk v Sloveniji.

V Sloveniji je več kot 1030 UNICEF-ovih Varnih točk. Zaživele so v 111 krajih po vsej Sloveniji, v njih  sodeluje več kot 2000 srčnih ljudi, ki prostovoljno pomagajo otrokom, ko se znajdejo v težavah.

 

Znak pred vhodom