Ustava v stripu

Ilustracije so zaščiteno avtorsko delo in se lahko uporabljajo v nekomercialne namene in za uporabo v medijih pod pogojem, da uporabnik navede avtorja ilustracij in vir. Za kakršno koli drugačno uporabo je treba predhodno pridobiti pisno dovoljenje avtorja in Državnega zbora ali Ustavnega sodišča.

 

SPLETNI PROJEKT

Ustava v stripu: ilustrirana Ustava Republike Slovenije - izbor členov

Skupni projekt Državnega zbora in Ustavnega sodišča ob 20. obletnici sprejetja Ustave Republike Slovenije

December 2011, dopolnjeno in popravljeno 2014, 2016, 2017, 2021

Ilustriral: Zoran Smiljanić

Izbor členov (prva spletna različica): dr. Miro Cerar, dr. Erik Kerševan

Uredniški odbor (prva spletna različica): mag. Jelena Aleksić, Ivan Biščak, dr. Miro Cerar, dr. Katja Jerman, mag. Ana Jesenko, mag. Borut Peršolja, mag. Katarina Ratoša, Tjaša Šorli, Miloš Torbič Grlj, Karmen Uglešić

Uredniški odbor (dopolnjena spletna različica): Ivan Biščak, mag. Ana Jesenko, Samo Novak, M. Sc., LL. M., mag. Borut Peršolja, mag. Katarina Ratoša, mag. Tjaša Šorli, mag. Miloš Torbič Grlj, Karmen Uglešić

 

 

 

TISKANA RAZLIČICA

Ustava v stripu: ilustrirana Ustava Republike Slovenije  izbor členov

Knjižna različica (PDF 65,2 MB)

 

 

Uredniški odbor: Ivan Biščak, mag. Ana Jesenko, Samo Novak, M. Sc., LL. M., mag. Borut Peršolja, mag. Katarina Ratoša, mag. Tjaša Šorli, mag. Miloš Torbič Grlj, Karmen Uglešić

Založnika: Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana in Ustavno sodišče RS, Beethovnova 10, Ljubljana

Ilustriral: Zoran Smiljanić

Jezikovni pregled: dr. Vesna Moličnik, Kaja Jošt

Oblikovanje in priprava za tisk: Ajda Bevc, Petra Bukovinski

Tisk: Birografika Bori, d. o. o.

Tisk se delno financira s pomočjo Evropske unije, in sicer s pomočjo Evropskega socialnega sklada, v okviru operacij Učinkovito pravosodje.

Naklada: 4500 izvodov

Ljubljana, oktober 2017