Šolska ura s predsednikom Državnega zbora

21. 6. 2021

Šolska ura s predsednikom parlamenta

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je v okviru projekta »Šolska ura s predsednikom parlamenta« že drugič virtualno srečal z osnovnošolci, tokrat iz krških in kostanjeviških osnovnih šol. 

Zorčič je v »Šolski uri s predsednikom parlamenta« z osnovnošolci razpravljal o participaciji mladih v procesih odločanja  

Maja letos vzpostavljeni projekt virtualna »Šolska ura s predsednikom parlamenta«, ki je namenjen seznanjanju osnovnošolcev s parlamentarizmom in spodbujanju njihove aktivne udeležbe v procesih družbenega odločanja tako na ravni šole in lokalnega okolja kot na nacionalni ravni, je danes potekal v šestih osnovnih šolah iz občin Krško in Kostanjevica na Krki. Pri izvedbi šolske ure je tudi tokrat sodelovala Zveza prijateljev mladine Krško.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je udeležencem uvodoma predstavil delovanje Državnega zbora Republike Slovenije, najvišje predstavniške in zakonodajne institucije v državi, ter jih pozval, da tudi sami spremljajo delo Državnega zbora bodisi prek spleta bodisi prek parlamentarnega TV programa ter se oglasijo s svojimi predlogi. 

V osrednjem delu virtualne šolske ure je predsednik z učenci tretje triade razpravljal na temo »Glas otrok v politiki«. Štiri dni pred dnevom državnosti, ko bo naša Slovenija praznovala 30 let samostojnosti in neodvisnosti, so se v razpravi dotaknili predvsem pogledov in pričakovanj mladostnikov glede prihodnjega razvoja Slovenije. 

»V Državnem zboru sprejemamo najpomembnejše odločitve, ki neposredno zadevajo naša življenja, zato je bistvenega pomena, da prisluhnemo potrebam in pričakovanjem tistih, v imenu katerih in namesto katerih odrasli, politiki, odločamo. In pričujoči projekt »Šolska ura s predsednikom parlamenta«, je nekakšen neposreden komunikacijski kanal, v katerem lahko mladi sporočajo svoje videnje politike in izražajo svoje pobude«, je drugo »šolsko uro« pospremil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Predsednik je odgovarjal na vrsto aktualnih vprašanj osnovnošolcev, med drugim jih je zanimal zakonodajni postopek, vloga Državnega zbora in Državnega sveta pri sprejemanju zakonov ter tudi možnosti za participacijo mladih v političnem življenju. 

Ob koncu šolskega leta je predsednik Zorčič sodelujočim in vsem učencem čestital za pridobljena znanja in jim zaželel sproščujoče poletne počitnice. Ob tem je izrazil upanje, da bo prihodnje šolsko leto ponovno »običajno«, da bo potekalo nemoteno in predvsem v živo v šolskih klopeh. Udeležence pa je pozval, da se jeseni znova srečajo in ponovijo virtualno srečanje v »šolski uri«, povabil pa jih je tudi na obisk Državnega zbora. 

Projekt »Šolska ura s predsednikom parlamenta« je zastavljen nacionalno. Predvideva vzpostavitev spletne platforme za prijavljanje šol oziroma razredov na »šolsko uro«. Načrtovano je, da »Šolska ura s predsednikom parlamenta« postane redna komunikacijska praksa predsednika Državnega zbora s šolarji po vsej državi.

 

5. 5. 2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je zagnal projekt »Šolska ura s predsednikom parlamenta«

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je zagnal projekt virtualna »Šolska ura s predsednikom parlamenta«, ki je namenjen seznanjanju osnovnošolcev s parlamentarizmom in spodbujanju njihove aktivne udeležbe v procesih družbenega odločanja.

Pri izvedbi prve šolske ure je sodelovala Zveza prijateljev mladine Krško in osem šol iz Občine Brežice. Predsednik Zorčič je otrokom med drugim predstavil delovanje Državnega zbora Republike Slovenije, najvišje predstavniške in zakonodajne institucije v državi. V osrednjem delu druženja je predsednik z učenci tretje triade razpravljal na temo »Glas otrok v politiki«, v kateri so iskali možnosti za njihovo vključevanje v procese odločanja tako na ravni šole in lokalnega okolja kot na nacionalni ravni. Razpravljali so tudi o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let in o tem, kako mladi vidijo prihodnost Slovenije.  

»Projekt smo zasnovali z zavedanjem, da je za nadaljnji razvoj demokratičnih procesov odločanja in legitimnost politike v Sloveniji pomembno zgodnje seznanjanje otrok in mladostnikov s parlamentarizmom ter njihovo vključevanje v procese odločanja«, je ob prvem druženju z osnovnošolci dejal predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in jih pozval: »Če želite, da se nekatere vaše ideje uresničijo, včasih ni druge poti, kot da se udejstvujete. Začnete lahko že v svoji razredni skupnosti in lokalnem okolju. Ko odrastete, pa se morda odločite tudi za to, da kandidirate v občinski svet ali celo v nacionalni parlament«.  

Predsednik je odgovoril tudi na vrsto zanimivih in aktualnih vprašanj osnovnošolcev, iz katerih je bilo moč zaznati, tako Zorčič, da otroke in mladostnike politika in soodločanje precej zanimata, vendar se počutijo izključene in neupoštevane in počasi obupujejo nad neodzivnostjo politike. V tej luči je po oceni Zorčiča tudi razumeti zaskrbljujoči trend naraščajoče volilne abstinence med mladimi. »Trudili se bomo, da s »Šolsko uro s predsednikom parlamenta« in tudi z drugimi projekti Državnega zbora, kot je Aktivno državljanstvo, ta trend obrnemo«. 

Projekt »Šolska ura s predsednikom parlamenta« je zastavljen nacionalno. Predvideva vzpostavitev spletne platforme za prijavljanje šol oziroma razredov na »šolsko uro«. Načrtovano je tudi, da »Šolska ura s predsednikom parlamenta« postane redna komunikacijska praksa predsednika Državnega zbora s šolarji po vsej državi.