DZ - Dodatno petinsko delo poslank in poslancev

Dodatno petinsko delo poslank in poslancev

Datum vnosa: 12. 11. 2021
Datum revizije: 12. 11. 2021

Odgovor

Prvi odstavek 13. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) določa, da sme poslanec po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu Državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega ali določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del.

Na podlagi drugega odstavka navedenega člena pa Državni zbor lahko na predlog pristojnega delovnega telesa odkloni poslancu opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca ali ovira objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije.

Ureditev v 13. členu Zakona o poslancih tako predstavlja izjemo od prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem funkcije poslanca. Namen navedene izjeme je, da se poslancu omogoči poklicna kontinuiteta, ki je relevantna za ohranitev možnosti nadaljevanja poklica ali dejavnosti po prenehanju poslanske funkcije.

 

Obvestila poslancev na podlagi 13. člena Zakona o poslancih

Mandat 20182022

36. seja Mandatno-volilne komisija (11. 11. 2021):

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Gregorja Židana z dne 3. 11. 2021, da bo od 8. 11. do 12. 11. 2021 nepridobitno opravljal strokovno delo v nogometu, in sicer delo pomočnika glavnega trenerja na pripravah slovenske reprezentance mladih nogometašev, starih do 18 let, ter na obvestilo ni imela pripomb."

31. seja Mandatno-volilne komisije (10. 6. 2021)

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Predraga Bakovića z dne 31. 5. 2021, da bo nepridobitno in v svojem prostem času opravljal glasbeno dejavnost v okviru glasbene skupine ter na obvestilo ni imela pripomb."

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Mateje Udovč z dne 8. 6. 2021, da bo nepridobitno in v svojem prostem času v okviru opravljanja dela planinske vodnice pri planinskem društvu sodelovala pri projektu medijskih predstavitev novele Zakona o planinskih poteh ter na obvestilo ni imela pripomb."

3. seja Mandatno-volilne komisije (25. 10. 2018)

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Violete Tomić z dne 5. 10. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala delo igralke ter na obvestilo ni imela pripomb."

4. nujna seja Mandatno-volilna komisija (4. 10. 2018)

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Maše Kociper z dne 1. 10. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejša strokovna in pedagoška dela na področju alternativnega reševanja sporov ter na obvestilo ni imela pripomb."

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Franca Trčka z dne 3. 10. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejša pedagoška dela s področja sociologije in arhitekture ter na obvestilo ni imela pripomb."

3. nujna seja Mandatno-volilna komisija (23. 8. 2018)

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Milana Brgleza z dne 20. 7. 2018 in dopolnitvijo z dne 22. 8. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejše strokovno, znanstveno in pedagoško delo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, ter na obvestilo ni imela pripomb." Mandat poslanca Državnega zbora mu je prenehal 2. 7. 2019 z nastopom mandata poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu.

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Jelke Godec z dne 20. 8. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejše strokovno in pedagoško delo, in sicer izvajanje izobraževanj s področja računalniško – digitalnih znanj in splošnih neformalnih znanj s področja izobraževanja odraslih, ter na obvestilo ni imela pripomb." 31. 1. 2019 je poslanka Jelka Godec Mandatno-volilno komisijo obvestila, da se "dopolnilnemu delu", ki ji je bilo odobreno dne 23. 8. 2018, odpoveduje. Od 2. 4. 2020 ji mandat poslanke miruje.

2. nujna seja Mandatno-volilne komisije (19. 7. 2018)

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Jurija Lepa z dne 3. 7. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejše strokovno in pedagoško delo s področja izobraževanja učencev, dijakov in študentov lesne stroke ter na obvestilo ni imela pripomb."

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Andreje Zabret z dne 5. 7. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejše strokovno delo članice komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije pri Državnem izpitnem centru  ter na obvestilo ni imela pripomb."

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca mag. Andreja Rajha z dne 13. 7. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejše strokovno in znanstveno delo, in sicer ocenjevanje raziskovalnih, razvojnih in demonstracijskih projektov, ter na obvestilo ni imela pripomb."

1. nujna seja Mandatno-volilne komisije (28. 6. 2018)

Sklep (sprejet): "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Feliceja Žiže z dne 22. 6. 2018, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejše strokovno delo zdravnika specialista ter na obvestilo ni imela pripomb."

 

Mandat 20142018

34. seja Mandatno-volilne komisjije (18. 5. 2017)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke mag. Julijane Bizjak Mlakar, da bo do obsega petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnješa strokovna in pedagoška dela na področjih zavarovalništva in menedžmenta v zdravstvu, in nanj ni imela pripomb.

29. nujna seja Mandatno-volilne komisije (8. 12. 2016)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z dopolnitvijo obvestila poslanke dr. Simone Kustec Lipicer z dne 30. 11. 2016, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejša strokovna, pedagoška in raziskovalna dela tudi pri Fakulteti za politične znanosti Univerze v Zagrebu, ter da je zaključeno sodelovanje s Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani, in na obvestilo ni imela pripomb.

27. seja Mandatno-volilne komisije (10. 11. 2016)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Vlaste Počkaj, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejše strokovno delo zdravnice, specialistke splošne medicine ter na obvestilo ni imela pripomb.

15. seja Mandatno-volilne komisije  (21. 1. 2016)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Saša Tabakovića, s katerim dopolnjuje obvestilo z dne 10. 7. 2015, ki ga je Mandatno-volilna komisija obravnavala na 18. nujni seji, 16. 7. 2015, in nanj ni imela pripomb, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, sodeloval pri enkratnem projektu RTV Slovenija, in sicer dokumentarnem filmu v režiji Alme Lapajne in koprodukciji s Cistercijansko opatijo v Stični ter da je zaključeno sodelovanje s koncertno agencijo Allegro, ter na obvestilo ni imela pripomb.

20. nujna seja Mandatno-volilne komisije (10. 12. 2015)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Janija (Janka) Möderndorferja, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejša strokovna, znanstvena, pedagoška in raziskovalna dela, in sicer strokovno delo tolmača slovenskega znakovnega jezika, in na obvestilo ni imela pripomb.

13. redna seja Mandatno-volilne komisije (17. 9. 2015)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Ksenije Korenjak Kramar, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, v Zavodu NAPREJ Maribor in Evropskem inovacijskem centru Univerzum Minerva, izobraževalnem razvojnem zavodu Maribor, opravljala zahtevnejša strokovna, znanstvena, pedagoška in raziskovalna dela s področja komunikacije, konfliktnega managementa in coachinga.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca mag. Branka Grimsa, da bo do petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, Univerze v Mariboru, opravljal zahtevnejša strokovna, znanstvena, pedagoška in raziskovalna dela s področja politologije, retorike, komunikologije in parlamentarizma.

18. nujna seja Mandatno-volilne komisije (16. 7. 2015)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Saša Tabakovića, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal delo igralca pri SNG DRAMA LJUBLJANA, in Allegro, koncertna agencija, Ljubljana, ter na obvestilo ni imela pripomb.

7. seja Mandatno-volilne komisije (19. 3. 2015)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Andreje Katič, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, pri Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in Itelektum Maribor opravljala strokovna, znanstvena, pedagoška in raziskovalna dela, ki se nanašajo na delovanje lokalne samouprave, organizacije dela v javni upravi, sistemov vodenja v javni upravi in podobno.".

6. seja Mandatno-volilne komisije (26. 2. 2015)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca mag. Branislava Rajića, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravil delo predavatelja na višješolskem izobraževalnem programu gradbeništva pri šoli Academia v Mariboru.

3. seja Mandatno-volilne komisije (11. 12. 2014)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Srečka Blažiča, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal delo v specialistični ambulanti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, ter na obvestilo ni imela pripomb.

7. nujna seja Mandatno-volilne komisije (22. 10. 2014)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Franca Križaniča, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal strokovno-raziskovalno delo pri EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o., Ljubljana, ki bo vključevalo različne makroekonomske raziskave in pripravo strokovnih prispevkov, utemeljenih na empiričnih analizah in na uporabi sodobnih ekonometričnih, matematično-statističnih in prognostičnih metod, ter na obvestilo ni imela pripomb.

3. nujna seja Mandatno-volilne komisije (4. 9. 2014)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke mag. Mirjam Bon Klanjšček, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejše strokovno, znanstveno in pedagoško delo v okviru priprave izobraževalnega gradiva za dijake na način samozaložništva oziroma v sodelovanju z založbami, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Milana Brgleza, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal še zahtevnejša strokovna, znanstvena in pedagoška dela v okviru delovnega razmerja, sklenjenega pri Fakulteti za družbene vede, ter na obvestilo ni imela pripomb

Sklep ni bil sprejet: Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke mag. Alenke Bratušek, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejše strokovno, znanstveno in pedagoško delo s področja preteklega dela pri domačih in tujih mednarodnih institucijah, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Bojana Dobovška, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejša strokovna, znanstvena, pedagoška in raziskovalna dela pri Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Tomaža Gantarja, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejše strokovno delo zdravnika v Bolnišnici Sežana, ter na obvestilo ni imela pripomb

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Jelke Godec, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala pedagoško dejavnost izvajanja izobraževanj s področja računalniško–digitalnih znanj in splošnih neformalnih znanj s področja izobraževanja odraslih pri javnem zavodu Ljudska univerza Občine Šentjur, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Vinka Gorenaka, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, pogodbeno sodeloval s Fakulteto za varnostne vede v Ljubljani pri izvajanju pedagoškega procesa, in sicer predavanj in drugega dela vezanega na izvajanje pedagoškega procesa, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Irene Grošelj Košnik, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala pogodbeno ali avtorsko delo iz psihološke stroke in supervizije v nevladni organizaciji ŠENT in v domovih upokojencev, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Mitje Horvata, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejša strokovna in pedagoška dela pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Marjane Kotnik Poropat, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejše strokovno delo poravnalke v kazenskih zadevah, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke dr. Simone Kustec Lipicer, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejša strokovna, pedagoška in raziskovalna dela pri Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke dr. Jasne Murgel, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejša pedagoška dela pri DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru ter zahtevnejše strokovno delo pri GV Založbi d.o.o. Ljubljana z objavo strokovne monografije in občasno objavo strokovnih člankov, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Janje Sluga, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala svetovalna dela v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Ivana Škodnika, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejša strokovna, znanstvena, pedagoška in raziskovalna dela pri Ljudski univerzi v Velenju, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Violete Tomić, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala delo igralke, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Franca Trčka, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal pedagoško delo pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in na študiju arhitekture Univerze v Mariboru ter opravil dogovorjene obveznosti kot gostujoči predavatelj pri predmetu Antropologija prostora na študiju kulturologije Univerze v Reki, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Vesne Vervega, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljala zahtevnejša strokovna dela pri Državnem izpitnem centru, ter na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Petra Vilfana, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal zahtevnejše strokovno, znanstveno in pedagoško delo s področja novinarstva oziroma komentiranja velikih košarkaških dogodkov, ter na obvestilo ni imela pripomb.

 

Mandat 20112014

36. nujna seja Mandatno-volilne komisije (8. 5. 2013)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke mag. Mirjam Bon Klanjšček, da bo v obsegu do petine delovnega časa opravljala pedagoško in strokovno delo vezano na pripravo publikacije za pripravo dijakov za ustni izpit iz matematike na maturi, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Jožefa Kuniča, da bo v obsegu do petine polnega delovnega časa opravljal pedagoško, znanstveno in strokovno delo, in sicer kot gostujoči predavatelj v evropskem centru za mir in razvoj Univerze za mir v Beogradu, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep ni bil sprejet: Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Marka Pavlišiča, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravljal zahtevnejše strokovno delo, in sicer administracijo in vzdrževanje spletnih strežnikov ter spletnih strani v okviru družbe Imedi d.o.o., in na obvestilo ni imela pripomb.

18. nujna seja Mandatno-volilne komisije (17. 12. 2012)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Marije Kotnik Poropat, da bo v obsegu do petine polnega delovnega časa opravljala tudi zahtevnejše strokovno delo poravnalke v kazenskih zadevah, ki ne bo vplivalo na opravljanje poslanske funkcije, in na obvestilo ni imela pripomb.

14. nujna seja Mandatno-volilne komisije (29. 10. 2012)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Gregorja Viranta, da bo v obsegu do petine polnega delovnega časa opravljal tudi zahtevnejša strokovna, znanstvena in pedagoška dela, in sicer namesto na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru na Fakulteti za državne in evropske študije, in na obvestilo ni imela pripomb.

6. seja Mandatno-volilne komisije (20. 9. 2012)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Gregorja Viranta, da bo v obsegu do petine polnega delovnega časa opravljal poleg zahtevnejših strokovnih, znanstvenih in pedagoških del v okviru Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, tudi zahtevnejša strokovna, znanstvena in pedagoška dela v okviru pogodbenega sodelovanja s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, in na obvestilo ni imela pripomb.

2. seja Mandatno-volilne komisije (12. 4. 2012)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca mag. Branka Grimsa, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa samostojno opravljal publicistično dejavnost (pisanje prispevkov), pri čemer obseg dela ne bo vplival na izvrševanje funkcije poslanca, in na obvestilo ni imela pripomb.

5. nujna seja Mandatno-volilne komisije (15. 3. 2012)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke mag. Alenke Bratušek, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa pogodbeno opravljala zahtevnejše strokovno, znanstveno in pedagoško delo s področja javnih financ, in sicer bo sodelovala v izobraževalnih procesih, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Petra Vilfana, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravljal zahtevnejše strokovno delo s področja športa in publicistike, in sicer bo deloval kot komentator velikih košarkaških dogodkov, glede na to, da to delo zahteva izrazito kontinuiteto in bi več letna prekinitev pomenila konec možnosti opravljanja le-tega, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Tamare Vonta, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravljala zahtevnejše strokovno predavateljsko delo s področja komunikologije oziroma avdio-video produkcije na Fakulteti za medije in Fakulteti za turizem v Brežicah, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Janeza Vasleta, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravljal zahtevnejše strokovno delo s področja medicine v Zasebni pediatrični ordinaciji dr. Andreje Borinc Beden, Mengeš, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Gregorja Viranta, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravil obveznosti iz naslova mentorstva pri doktorski disertaciji na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, in na obvestilo ni imela pripomb.

2. nujna seja Mandatno-volilne komisije (24. 1. 2012)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca mag. Stanka Stepišnika, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravljal pedagoško, znanstveno, razvojno raziskovalno, projektno ter strokovno delo v družbi EMO - Orodjarna d.o.o., Celje, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca mag. Boruta Ambrožiča, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravljal zahtevnejša strokovna, znanstvena in pedagoška dela, in sicer v okviru samostojnega dela po avtorski pogodbi, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Vinka Gorenaka, da bo v obsegu petine polnega delovnega časa opravljal dela vezana na izvajanje pedagoškega procesa, in sicer v okviru pogodbenega sodelovanja s Fakulteto za varnostne vede v Ljubljani in Fakulteto za logistiko v Celju, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Darka Jazbeca, da bo dodatno opravljal zahtevna strokovna dela – zdravniško prakso kirurga zaradi podaljšanja zdravniške licence, ki ne bodo presegla petine polnega delovnega časa, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Jožeta Velikonje, da bo dodatno opravljal zahtevnejša strokovna dela na področju specialnih rudarskih del, vrtanja in pilotiranja, pri načrtovanju prostorsko ekološke sanacije površine pridobivalnega prostora, pri vzpostavitvi monitoringa zapiralnih del, pri vzpostavitvi centra gradbenih odpadkov in ostale zahtevne strokovne naloge, kot dopolnilna dela v podjetju GRO Inženiring d.o.o., Hrastnik, ki ne bodo presegla petine polnega delovnega časa, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca mag. Štefana Tisla, da bo dodatno opravljal zdravniška dela kot zdravnik-specialist urolog v Splošni bolnišnici Celje, ki ne bodo presegla petine polnega delovnega časa, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke Maše Kociper, da bo dodatno opravljala zahtevnejša strokovna, znanstvena in pedagoška dela, vezana na izobraževanje mediatorjev in razvoj mediacij, ki ne bodo presegla petine polnega delovnega časa, in na obvestilo ni imela pripomb.

1. nujna seja Mandatno-volilne komisije (10. 1. 2012)

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanke mag. Lejle Hercegovac, da bo dodatno opravljala zdravniška dela zaradi podaljšane zdravniške licence, ki ne bodo presegale petine polnega delovnega časa, in na obvestilo ni imela pripomb.

Sklep (sprejet): Mandatno-volilna komisija se jev skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca dr. Gregorja Viranta, da bo v obsegu petine delovnega časa opravljal zahtevnejša strokovno, znanstvena in pedagoška dela, in sicer v okviru delovnega razmerja sklenjenega na fakulteti za pedagoška dela in na obvestilo ni imelo samih pripomb.