DZ - Strokovna pomoč poslanskim skupinam Državnega zbora

Strokovna pomoč poslanskim skupinam Državnega zbora

Datum vnosa: 17.02.2021
Datum revizije: 17.02.2021

Odgovor

Državni zbor na podlagi 11. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04, 32/08, 31/17 in 45/19) vsaki poslanski skupini zagotavlja sekretarja poslanske skupine, svetovalca za odnose z javnostmi, dva strokovna sodelavca in vodjo pisarne ali referenta ter na vsakih osem poslancev še po enega referenta; poslanski skupini, ki ima več kot osem poslancev, se poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po enega strokovnega sodelavca.

Poleg tega se na podlagi 12. člena citiranega odloka vsaki poslanski skupini zagotavlja tudi dodatna strokovna pomoč. Za vsakega poslanca pripadajo poslanski skupini sredstva za strokovno pomoč v mesečnem znesku bruto plače podsekretarja, ki je uvrščen v 42. plačni razred plačne lestvice plač v javnem sektorju. Ta sredstva se lahko namenijo za zaposlovanje javnih uslužbencev za določen čas ali za pogodbeno delo. Delovno razmerje se sklene za čas izvršitve dela, vendar ne dlje kot do konca mandata poslanske skupine.

Načrtovanje in poraba sredstev za strokovno pomoč - v evrih po posameznih letih

 

2009

2010

2011

2012

2013

Načrtovana proračunska sredstva

2.447.582

2.447.582

2.468.415

2.501.342

2.261.301

Dejansko porabljena proračunska sredstva

1.990.396

2.254.519

1.843.424

1.572.895

1.880.873

 

 

2014 2015 2016 2017 2018
Načrtovana proračunska sredstva 2.245.493 2.245.493  2.258.139 2.283.493 2.283.433
Dejansko porabljena proračunska sredstva 1.677.152 1.960.819 2.155.440 2.116.822 1.958.109

 

 

2019 2020
Načrtovana proračunska sredstva 2.374.747 2.374.747
Dejansko porabljena proračunska sredstva 2.152.197 2.072.808