DZ - Proračun Državnega zbora

Proračun Državnega zbora

Datum vnosa: 17.05.2021
Datum revizije: 17.05.2021

Odgovor

V preglednici so objavljeni zneski uresničenega, porabljenega celotnega proračuna Državnega zbora po posameznih letih:

leto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

v evrih

23.172.624 23.696.080 24.021.867 24.365.310 24.520.304 27.136.643 26.722.741