DZ - Poslanske skupine nepovezanih poslancev in nepovezani poslanci

Poslanske skupine nepovezanih poslancev in nepovezani poslanci

Datum vnosa: 31. 3. 2021
Datum revizije: 31. 3. 2021

Odgovor

Pogoji za ustanovitev in delovanje poslanskih skupin ter ustanovitev novih poslanskih skupin so določeni v Poslovniku Državnega zbora, in sicer v členih 28 do 31.

Pregled poslanskih skupin nepovezanih poslancev in nepovezanih poslancev oziroma samostojnih poslancev od konstituiranja Državnega zbora (23. 12. 1992) naprej:

Mandat 2018 - 

Državni zbor se je oblikoval 22. 6. 2018

Poslanska skupina nepovezanih poslancev je bila ustanovljena 30. 3. 2021 in je ob ustanovitvi štela štiri člane. Vodja PS nepovezanih poslancev je Janja Sluga.

Janja Sluga: od 26. 3. 2021 ni več članica PS Stranke modernega centra. Od 30. 3. 2021 je članica PS nepovezanih poslancev in vodja poslanske skupine.

mag. Branislav Rajić: od 26. 3. 2021 ni več član PS Stranke modernega centra. Od 30. 3. 2021 je član PS nepovezanih poslancev.

Igor Zorčič: od 26. 3. 2021 ni več član PS Stranke modernega centra. Od 30. 3. 2021 je član PS nepovezanih poslancev.

Jurij Lep: od 26. 3. 2021 ni več član PS DeSUS. Od 30. 3. 2021 je član PS nepovezanih poslancev.

 

Mandat 2014–2018

Državni zbor se je oblikoval 1. 8. 2014.

Poslanska skupina nepovezanih poslancev je bila ustanovljena 14. 9. 2015 in je ob ustanovitvi štela tri člane. Vodja je dr. Bojan Dobovšek.

dr. Bojan Dobovšek: do 1. 7. 2015 je bil član PS SMC, od 1. 7. 2015 do 14. 9. 2015 je bil nepovezani poslanec. Od  14. 9. 2015 je član PS nepovezanih poslancev in vodja poslanske skupine.

mag. Alenka Bratušek: do 8. 9. 2015 je bila članica PS ZaAB. Od 8. 9. 2015 do 14. 9. 2015 je bila nepovezana poslanka. Od 14. 9. 2015 je članica PS nepovezanih poslancev.

dr. Mirjam Bon Klanjšček: do 8. 9. 2015 je bila članica PS ZaAB. Od 8. 9. 2015 do 14. 9. 2015 je bila nepovezana poslanka. Od 14. 9. 2015 je članica PS nepovezanih poslancev.

Franc Laj: od 9. 3. 2015 do 28. 1. 2016 je bil član PS SMC. Od 29. 1. 2016 je član PS nepovezanih poslancev.

Nepovezani poslanec

Jani (Janko) Möderndorfer: do 8. 9. 2015 je bil član PS ZaAB. Od 8. 9. 2015 je bil nepovezani poslanec. Od 29. 1. 2016 je član PS Stranke modernega centra.

Andrej Čuš: do 24. 5. 2016 je bil član PS SDS. Od 24. 5. 2016 je nepovezani poslanec.

Zvonko Lah: do 29. 8. 2016 je bil član PS SDS. Od 1. 2. 2017 je bil član PS NSi. Od 4. 4. 2018 je nepovezani poslanec.

Matjaž Hanžek: do 5. 7. 2017 je bil član PS Združena levica oz. Levica. Od 5. 7. 2017 je nepovezani poslanec.

Janko Veber: do 20.12. 2017 je bil član PS SD. Od 20. 12. 2017 je nepovezani poslanec.

Mag. Bojan Krajnc: do 20. 4. 2018 je bil član PS SMC. Od 20. 4. 2018 je nepovezani poslanec.

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

SMC – Stranka modernega centra

ZaAB – Zavezništvo Alenke Bratušek

SD - Socialni demokrati

 

Mandat 2011–2014

Državni zbor se je oblikoval 21. 12. 2011.

Poslanska skupina nepovezanih poslancev  je bila ustanovljena 5. 5. 2014 in je ob ustanovitvi štela 10 članov. Delovala je do 13. 6. 2014.

Nepovezani poslanci:

mag. Ivan Vogrin od 10. 4. 2012.

Ivan Simčič od 18. 4. 2012.

Borut Ambrožič od 6. 9. 2012

Matjaž Zanoškar od 29. 4. 2014

Dragan Bosnić od 29. 4. 2014

Brane Golubović od 6. 5. 2014

Podrobno:

Matjaž Zanoškar - do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, od 29. 4. 2014 je bil nepovezani poslanec.

Peter Vilfan - funkcijo poslanca je opravljal do 14. 5. 2014 (odstopil je s funkcije poslanca).Član PS PS je bil do 29. 4. 2014, od 5. 5. 2014 do odstopa je bil član PS nepovezanih poslancev.

Jože Velikonja - član PS PS je bil do 29. 4. 2014, od 5. 5. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 7. 5. 2014 ponovno član PS PS.

Alojzij Potočnik  - član PS PS je bil do 29. 4. 2014, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, nato član PS ZaAB.

Alenka Pavlič - do 28. 4. 2014 je bila članica PS PS. Od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bila članica PS nepovezanih poslancev, nato članica PS ZaAB.

Janko (Jani) Möderndorfer - do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, nato član PS ZaAB.

Mitja Meršol - do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, nato član PS ZaAB.

Dr. Jožef Kunič - funkcijo poslanca je opravljal od 11. 4. 2013 namesto Tamare Vonta (opravljala je funkcijo državne sekretarke). Do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, nato član PS ZaAB.

Saša Kos - do 29. 4. 2014 je bila članica PS PS, od 29. 4. 2014 do 5. 5. 2014 je bila članica PS nepovezanih poslancev. Od 7. 5. 2014 je bila ponovno članica PS PS.

Maša Kociper - do 5. 5. 2014 je bila članica PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bila članica PS nepovezanih poslancev, nato članica PS ZaAB.

Aljoša Jerič  - od 27. 3. 2013 do 20. 9. 2013 je opravljal funkcijo poslanca namesto Tine Komel (imenovana je bila za ministrico brez resorja). Od 20. 9. 2013 je ponovno opravljal funkcijo poslanca namesto Gašpar Gašpar Mišiča (odstopil je s funkcije poslanca). Do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, nato član PS ZaAB.

Darko Jazbec - do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, nato član PS ZaAB.

Brane Golubović - funkcijo poslanca je opravljal od 4. 3. 2013 namesto mag. Alenke Bratušek (izvoljena je bila za predsednico Vlade). Do 6. 5. 2014 je bil član PS PS. Od 6. 5. 2014 je bil nepovezani poslanec.

Maja Dimitrovski - do 29. 4. 2014 je bila članica PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bila članica PS nepovezanih poslancev, potem članica PS ZaAB.

Jerko Čehovin - do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 je bil član PS nepovezanih poslancev, potem član PS ZaAB.

Dragan Bosnić - do 29. 4. 2014 je bil član PS PS, potem nepovezani poslanec.

mag. Ivan Vogrin - do 10. 4. 2012 je bil član PS DLGV. Od 10. 4. 2012 je bil nepovezani poslanec.

Ivan Simčič - do 18. 4. 2012 je bil član PS DeSUS. Od 18. 4. 2012 je bil nepovezani poslanec.

Borut Ambrožič - do 6. 9. 2012 je bil član PS PS. Od 6. 9. 2012 je bil nepovezani poslanec.

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
DL - Državljanska lista, do 24. 4. 2012 se je stranka imenovala Državljanska lista Gregorja Viranta (DLGV)
PS - Pozitivna Slovenija
 


Mandat 2008–2011

Državni zbor se je oblikoval 15. 10. 2008.

Poslanska skupina nepovezanih poslancev je bila ustanovljena 8. 11. 2010 in je ob ustanovitvi štela 3 člane. Vodja je bil mag. Franc Žnidaršič.

Nepovezani poslanci

Franc Pukšič od 28. 11. 2008 do 5. 10. 2009.

Vili Rezman od 1. 12. 2009 do 8. 11. 2010.

mag. Franc Žnidaršič od 1. 12. 2009 do 8. 11. 2010.

Andrej Magajna od 27. 10. 2010 do 8. 11. 2010.

mag. Julijana Bizjak Mlakar od 6. 10. 2011.

Podrobno:

Andrej Magajna – od 16. 12. 2008 do 20. 9. 2010 je opravljal funkcijo poslanca namesto dr. Franca Križaniča. Poslanski mandat mu je bil ponovno potrjen 20. 9. 2010 namesto mag. Antona Ropa, ki je s funkcije poslanca odstopil. 27. 10. 2010 izstopil iz PS SD in funkcijo opravljal kot nepovezani poslanec, od 8. 11. 2010 je bil član PS nepovezanih poslancev (izvoljen na listi SD).

Alojz (Lojze) Posedel  - Od 16. 12. 2008 do 16. 7. 2010 je opravljal funkcijo poslanca namesto dr. Mateja Lahovnika. Dne 20. 9. 2010 mu je bil poslanski mandat ponovno potrjen namesto dr. Mateja Lahovnika. Do 8. 7. 2011 je bil član PS Zares, nato član PS nepovezanih poslancev (izvoljen na listi Zares).

Franc Pukšič – 28. 11. 2008 izstopil iz PS SDS. Od 28. 11. 2008 je funkcijo opravljal kot nepovezani poslanec, od 5. 10. 2009 je bil član PS SLS (izvoljen na listi SDS).

Vili Rezman - 1. 12. 2009 je izstopil iz PS DeSUS in funkcijo poslanca opravljal kot nepovezani poslanec. Od 8. 11. 2010 je bil član PS nepovezanih poslancev (izvoljen na listi DeSUS).

Vili Trofenik –  Do 8. 7. 2011 je bil član PS Zares, nato član PS nepovezanih poslancev (izvoljen na listi Zares).

Mag. Franc Žnidaršič – 1. 12. 2009 je izstopil iz PS DeSUS in funkcijo poslanca opravljal kot nepovezani poslanec. Od 8. 11. 2010 je bil član PS nepovezanih poslancev (izvoljen na listi DeSUS).

Mag. Julijana Bizjak Mlakar - od 15. 7. 2009 je opravljala funkcijo poslanke namesto Aleksandra Ravnikarja. 6. 10. 2011 je izstopila iz PS SD in funkcijo opravljala kot nepovezana poslanka (izvoljena na listi SD).

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

SD – Socialni demokrati
SDS – Slovenska demokratska stranka
ZARES – ZARES - nova politika
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

 

Mandat 2004–2008

Državni zbor se je oblikoval 22. 10. 2004.

Poslanska skupina nepovezanih poslancev:

V mandatnem obdobju 2004 – 2008 sta bili oblikovani dve poslanski skupini nepovezanih poslancev. Prva je bila ustanovljena 27. 2. 2007 in je delovala do 12. 10 2007 (ustanovitev PS Zares), druga pa je bila ustanovljena 14. 1. 2008 in je delovala do 14. 3. 2008 (ustanovitev PS Lipa).

Člani PS nepovezanih poslancev in nepovezani poslanci:

dr. Slavko Gaber - do 30. 3. 2007 je bil član PS PK LDS, od 30. 3. 2007 je bil nepovezani poslanec.

mag. Janez Drobnič - od 3. 12. 2004 je bil Minister za delo, družino in socialne zadeve. Od 1. 12. 2006 je zopet opravljal funkcijo poslanca. Od 5. 12. 2006 je bil član PS NSi, od 12. 6. 2008 je bil nepovezani poslanec.

Alojz (Lojze) Posedel - do 22. 2. 2007 je bil član PS PK LDS, od 22. 2. 2007 do 27. 2. 2007 ni bil vključen v nobeno poslansko skupino, od 27. 2. 2007 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 12. 10. 2007 je bil član PS Zares.

Dr. Pavel Gantar - do 22. 2. 2007 je bil član PS PK LDS, od 22. 2. 2007 do 27. 2. 2007 ni bil vključen v nobeno poslansko skupino, od 27. 2. 2007 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 12. 10. 2007 je bil član PS Zares.

Majda Širca - do 2. 3. 2007 je bila članica PS PK LDS, od 2. 3. 2007 je bila članica PS nepovezanih poslancev, od 12. 10. 2007 je bila članica PS Zares.

Davorin Terčon - do 22. 2. 2007 je bil član PS PK LDS, od 22. 2. 2007 do 27. 2. 2007 ni bil vključen v nobeno poslansko skupino, od 27. 2. 2007 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 12. 10. 2007 je bil član PS Zares.

Vili Trofenik - od 28. 3. 2007 je bil član PS PK LDS, od 28. 3. 2007 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 12. 10. 2007 je bil član PS Zares.

Cveta Zalokar Oražem - do 2. 3. 2007 je bila članica PS PK LDS, od 2. 3. 2007 je bila članica PS nepovezanih poslancev, od 12. 10. 2007 je bila članica PS Zares.

Dr. Matej Lahovnik - do 25. 1. 2007 je bil član PS PK LDS, od 25. 1. 2007 je bil nepovezani poslanec, od 27. 2. 2007 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 12. 10. 2007 je bil član PS Zares.

Sašo Peče  - do 9. 1. 2008 je bil član PS SNS, od 9. 1. 2008 je bil nepovezani poslanec, od 14. 1. 2008 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 14. 3. 2008 je bil član PS Lipa.

Boštjan Zagorac - do 9. 1. 2008 je bil član PS SNS, od 9. 1. 2008 je bil nepovezani poslanec, od 14. 1. 2008 je bil član PS nepovezanih poslancev, od 14. 3. 2008 je bil član PS Lipa.

Barbara Žgajner Tavš - do 9. 1. 2008 je bila članica PS SNS, od 9. 1. 2008 je bila nepovezana poslanka, od 14. 1. 2008 je bila članica PS nepovezanih poslancev,od 14. 3. 2008 je bila članica PS Lipa.

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

LDS – Liberalna demokracija Slovenije
NSi – Nova Slovenija
Zares – Zares, od 12. 10. 2007 (pred tem od 27. 2. 2007 do 2. 10. 2007 Poslanska skupina nepovezanih poslancev)
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SNS – Slovenska nacionalna stranka
Lipa – Lipa, od 14. 3. 2008 (pred tem od 14. 1. 2008 do 14. 3. 2008 Poslanska skupina nepovezanih poslancev)

 

Mandat 2000–2004

Državni zbor se je oblikoval 22. 10. 2000.

Nepovezani oziroma samostojni poslanci:

Franc Čebulj – do 14.12.2001 je bil član PS SDS, od 14.12.2001 do 3.2.2003 je bil samostojni poslanec, od 3. 2. 2003 je bil član PS SLS.

Igor Štemberger – od 5.11.2000 do 1.5.2004 je bil član PS SMS, od 1. 5. 2004 je bil samostojni poslanec.

dr. Dimitrij Rupel – od 3. 11. 2000 do 30. 11. 2000 je bil član PS LDS. Od 30. 11. 2000 je opravljal funkcijo ministra. 6. 7. 2004 bil samostojni poslanec. Od 7. 7. 2004 je bil član PS SDS.

mag. Marko Diaci je bil od 2. 9. 2004 samostojni poslanec (pred tem je bil član PS SMS);

Peter Levič je bil od 2.9. 2004 samostojni poslanec (pred tem je bil član PS SMS).

Opomba:

PS SMS: od 2. 9. 2004 niso bili več izpolnjeni pogoji za njeno delovanje (Bogomir Vnučec je s tem dnem postal član PS SDS; mag. Marko Diaci in Peter Levič sta postala samostojna poslanca).

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

LDS – Liberalna demokracija Slovenije
SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije, od 19. 3. 2003 Slovenska demokratska stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
SMS – Stranka mladih Slovenije

 

Mandat 1996–2000

Državni zbor se je oblikoval 27. 11. 1996.

Nepovezani oziroma samostojni poslanci:

Ciril Pucko – do 8. 1. 1997 je bil član PS Slovenskih krščanskih demokratov. Od 8. 1. 1997 do konca mandata je bil samostojni poslanec.

Polonca Dobrajc - do 7. 6. 2000 je bila članica PS SNS. Od 7. 6. 2000 do konca mandata je bila samostojna poslanka.

Eda Okretič Salmič - do 7. 6. 2000 je bila članica PS DeSUS. Od 7. 6. 2000 do konca mandata je bila samostojna poslanka.

 

Mandat 1992–1996

Državni zbor se je oblikoval 23. 12. 1992.

Samostojna poslanska skupina (21. 1. 1993 – 20. 2. 1995)

Skupina samostojnih poslancev (10. 11. 1995 – do konca mandata)

Brane Eržen, Sašo Lap, Štefan Matuš, Irena Oman, Marijan Poljšak, Marjan Stanič so 21. 1. 1993 izstopili iz PS SNS in ustanovili Samostojno poslansko skupino. 

Sašo Lap, Marijan Poljšak in Marjan Stanič 12. apriLa 1994 ustanovijo PS SND (prej člani Samostojne poslanske skupine).

V določenem obdobju mandata so bili nepovezani oziroma samostojni poslanci Ljerka Bizilj, mag. Janez Jug, Brane Eržen in Marjan Poljšak.

Podrobno:

Štefan Matuš – do 21. 1. 1993 je bil član PS SNS. Od 21. 1. 1993 do 15. 2. 1993 je bil član Samostojne poslanske skupine. Od 15. 2. 1993 do konca mandata je bil član PS SLS.

Ivan Verzolak –  28. 3. 1994 je izstopil iz PS SNS. Od 29. 3. 1994 do 20. 2. 1995 je bil član Samostojne poslanske skupine. Od 20. 2. 1995 do konca mandata je bil član PS SND.

Irena Oman - najprej je bila članica PS SNS. Od 21. 1. 1993 do 20. 2. 1995 je bila članica Samostojne poslanske skupine. Od 7. 3. 1995 do konca mandata je bila članica PS SLS.

Marijan Poljšak - najprej je bil član PS SNS. Od 21. 1. 1993 do 12. 4. 1994 je bil član Samostojne poslanske skupine. Od 12. 4. 1994 do 13. 3. 1995 je bil član PS SND. Od 13. 3. 1995 do 10. 11. 1995 je bil samostojni poslanec. Od 10. 11. 1995 do konca mandata je bil član Skupine samostojnih poslancev.

Andrej Lenarčič - do 30. 7. 1993 je bil član PS SNS. Od 20. 9. 1993 do 6. 4. 1994 je bil član PS Demokratov. Od 6. 4. 1995 do 10. 11. 1995 je bil član PS Demokratske stranke Slovenije. Od 10. 11. 1995 do konca mandata je bil član Skupine samostojnih poslancev.

Jožef Kopše - do 10. 11. 1995 je bil član PS SNS. Od 10. 11. 1995 do konca mandata je bil član Skupine samostojnih poslancev.

Ljerka Bizilj - Državni zbor ji je potrdil mandat poslanke na seji 22. 6. 1995 namesto dr. Dimitrija Rupla. Do 1. 2. 1996 je bila članica PS LDS in nato do konca mandata nepovezana poslanka.

Mag. Janez Jug - Državni zbor mu je potrdil mandat poslanca na seji 5. 10. 1993 namesto Jaše Zlobca. Najprej je bil član PS LDS. Od 23. 7. 1996 do konca mandata je bil nepovezani poslanec.

Brane Eržen - Najprej je bil član PS SNS. Od 21. 1. 1993 do 20. 2. 1995 je bil član Samostojne poslanske skupine. Od 20. 2. 1995 do 1. 12. 1995 je bil nepovezani poslanec. Od 1. 12. 1995 do konca mandata je bil član Skupine samostojnih poslancev.

Marjan Stanič - Najprej je bil član PS SNS. Od 21. 1. 1993 do 12. 4. 1994 je bil član Samostojne poslanske skupine. Od 12. 4. 1994 do konca mandata je bil član PS SND.

Sašo Lap - Najprej je bil član PS SNS. Od 21. 1. 1993 do 12. 4. 1994 je bil član Samostojne poslanske skupine. Od 12. 4. 1994 do konca mandata je bil član PS SND.

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

LDS – Liberalno-demokratska stranka/Liberalna demokracija Slovenije
SNS – Slovenska nacionalna stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
SND – Slovenska nacionalna desnica