DZ - Pregled interpelacij od sprejetja Ustave Republike Slovenije

Pregled interpelacij od sprejetja Ustave Republike Slovenije

Datum vnosa: 20. 11. 2021
Datum revizije: 20. 11. 2021

Odgovor

20142018 | 2011–2014  |  2008–2011 |  2004–2008  |  2000–2004  |  1996–2000 |  1992–1996

Interpelacija je sredstvo nadzora nad delovanjem vlade ali posameznega ministra. Institut interpelacije je urejen v Ustavi Republike Slovenije in v Poslovniku Državnega zbora.

Ustava Republike Slovenije v 118. členu določa, da lahko najmanj deset poslancev v Državnem zboru sproži interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev (najmanj 46) izreče nezaupnico vladi ali posameznemu ministru, Državni zbor vlado ali ministra razreši.

Postopek interpelacije je določen v Poslovniku Državnega zbora (250. do 253. člen). Med drugim je v 2. odst. 250. člena Poslovnika določeno, da »predsednik državnega zbora interpelacijo takoj pošlje predsedniku vlade oziroma ministru, na katerega se nanaša, in vsem poslancem. Hkrati določi predsedniku vlade oziroma ministru rok za odgovor, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.«

2. odst. 251. člena Poslovnika pa določa, da »Državni zbor razpravlja in odloča o interpelaciji najkasneje na prvi naslednji seji po prejemu odgovora vlade oziroma ministra, če so poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dan«.

***

Kronološki pregled vloženih interpelacij od sprejetja Ustave Republike Slovenije leta 1991 obsega vložnika interpelacije, datum vložitve ter datum in rezultat odločanja, kjer je do odločanja v Državnem zboru prišlo.

Interpelaciji iz leta 1992 zoper ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla in ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja sta bili vloženi še v času pred konstituiranjem 90 članskega Državnega zbora Republike Slovenije dne 23.12.1992, torej v času tridomne Skupščine Republike Slovenije.

 

DRŽAVNI ZBOR

Leto 2021

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka

Datum vložitve: 27. 10. 2021 

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa

Datum vložitve: 20. 10. 2021

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec)

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec

Datum vložitve: 7. 9. 2021

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec)

Datum odločanja: 20. 11. 2021

Rezultat glasovanja: Kvorum 81 Za 42 Proti 39

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča

Datum vložitve: 7. 9. 2021

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)
 

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija

Datum vložitve: 5. 2. 2021

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matjaž Han)

Datum odločanja: 25. 3. 2021

Rezultat glasovanja: Kvorum 83 Za 43 Proti 40

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec

Datum vložitve: 3. 2. 2021

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Matejem T. Vatovec)

Datum odločanja: 17. 3. 2021

Rezultat glasovanja: Kvorum 80 Za 38 Proti 41

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja

Datum vložitve: 22. 1. 2021

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)

Datum odločanja: 19. 3. 2021

Rezultat glasovanja: Kvorum 83 Za 38 Proti 44

 

Leto 2020

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec

Datum vložitve: 21. 9. 2020

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)

Z odstopom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec dne 5. 10. 2020 in ugotovitvijo Državnega zbora na 45. izredni seji dne 5. 10. 2020, da je dr. Aleksandri Pivec prenehala funkcija ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec, EPA 1363-VIII, ki jo je vložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović), postala brezpredmetna.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa

Datum vložitve: 9. 6. 2020

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matjaž Nemec)

Datum odločanja: 19. 9. 2020

Rezultat glasovanja: Kvorum 85 Za 38 Proti 43

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška

Datum vložitve: 4. 5. 2020

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)

Datum odločanja: 11. 6. 2020

Rezultat glasovanja: Kvorum 89 Za 37 Proti 51

 

Leto 2019

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za obrambo Karla Viktorja Erjavca

Datum vložitve: 13. 5.2019

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec)

Datum odločanja: 21. 6. 2019

Rezultat glasovanja: Kvorum 74 Za 35 Proti 39

 

Leto 2017

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča

Datum vložitve: 27. 9. 2017

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 17. 11. 2017 (35. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 65 Za 18 Proti 47

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc

Datum vložitve: 7. 7. 2017

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 13. 9. 2017 (47. izredna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 69 Za 23 Proti 42

 

Leto 2016

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak

Datum vložitve: 24. 10. 2016

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 14. 12. 2016 (25. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 77 Za 20 Proti 53

 

Interpelacija o delu in odgovornosti Vlade Republike Slovenije zaradi kršenja Ustave in zakonov Republike Slovenije, neuresničevanja zavez iz Koalicijskega sporazuma vladnih strank SMC, DeSUS in SD, slabega upravljanja z državo in državnim premoženjem ter vse večjega razvojnega zaostanka za primerljivimi državami v Evropski uniji

Datum vložitve: 27. 9. 2016

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Janez Janša)

Datum odločanja: 24. 11. 2016 (24. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 68 Za 19 Proti 48

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič

Datum vložitve: 8. 9. 2016

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 7. 11. 2016 (36. izredna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 68 Za 18 Proti 48


Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc

Datum vložitve: 2. 9. 2016

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 18. 10. 2016 (23. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 80 Za 24 Proti 49

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za infrastrukturo, dr. Petra Gašperšiča

Datum vložitve: 23. 6. 2016

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec)

Datum odločanja: 20. 9. 2016 (22. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 83 Za 13 Proti 48

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak

Datum vložitve: 13. 4. 2016

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 15. 6. 2016 (20. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 82 Za 43 Proti 38

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje zadeve Karla Viktorja Erjavca

Datum vložitve: 7. 1. 2016

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin)

Datum odločanja: 3. 3. 2016 (16. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 75 Za 20 Proti 51

 

Leto 2015

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar

Datum vložitve: 24. 6. 2015

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 24. 9. 2015 (11. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 78 Za 25 Proti 50

 

Leto 2014

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta

Datum vložitve: 20. 2. 2014

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Ivan Vogrin)

Datum odločanja: 4. 4. 2014 (23. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 64 Za 39 Proti 23

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala

Datum vložitve: 5. 2. 2014

Vložnik: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 31. 3. 2014 (23. redna seja)

Rezultat glasovanja: Kvorum 75 Za 30 Proti 43

 

Leto 2013 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žige Turka

Datum vložitve: 19. 2. 2013

Z izvolitvijo mag. Alenke Bratušek za predsednico Vlade je bila 27. februarja 2013 na podlagi prvega odstavka 116. člena Ustave Republike Slovenije dosedanji Vladi izglasovana nezaupnica. S tem je bil tedanji predsednik Vlade Ivan (Janez) Janša razrešen. Zaradi navedenega je postala Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žige Turka, brezpredmetna.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za finance, dr. Uroša Čuferja

Datum vložitve: 1.10.2013

Vložnik: skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 20. 11. 2013 (19. redna seja)

Rezultat glasovanja: navzočih: 76  Za  28  Proti 48

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta

Datum vložitve: 12.11.2013

Vložnik: skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin)

Datum odločanja: 13. 12. 2013 (50. izredna seja)

Rezultat glasovanja: navzočih: 85  Za  36  Proti 47

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela

Datum vložitve: 11. 12. 2013

Vložnik: skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum odločanja: 30. 1. 2014 (21. redna seja)

Rezultat glasovanja: navzočih 76 Za 28 proti 47

 

 

Leto 2012

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka

Vložnik: skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jani Möderndorfer)

Datum vložitve: 19. 11. 2012

Datum odločanja: 18. 12. 2012 (9. redna seja)

Rezultat glasovanja: navzočih: 87   za: 37    proti: 48

 

Leto 2010

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal

Vložnik: Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).

Datum vložitve: 23. 2. 2010.

Datum odločanja: 21. 4. 2010 (16. redna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih: 87, za: 38, proti: 40.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milana Pogačnika

Vložnik: Skupina poslancev (prvopodpisani mag. Radovan Žerjav).

Datum vložitve: 12. 2. 2010.

Datum odločanja: / (do odločanja ni prišlo zaradi odstopa ministra 12. 3. 2010.)

Rezultat glasovanja: /

Državni zbor se je na 20. izredni seji, 18. 3. 2010, seznanil z obvestilom predsednika Vlade Republike Slovenije, da je dr. Milan Pogačnik odstopil s funkcije ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča

Vložnik: skupina poslancev (prvopodpisani Tanko Jože)

Datum vložitve: 29.07.2010

Datum odločanja: 23.09.2010 (20. redna seja)

Rezultat glasovanja: navzočih: 70, za: 23, proti: 46.

 

Leto 2009

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal

Vložnik: Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).

Datum vložitve: 23. 2. 2009.

Datum odločanja: 1. 4. 2009 (4. redna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih: 79, za: 31, proti: 48.

 

Leto 2007

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja

Vložnik: Skupina poslancev (prvopodpisani dr. Pavel Gantar).

Datum vložitve: 22. 11. 2007.

Datum odločanja: 5. 2. 2008 (35. redna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih: 68, za: 26, proti: 42.

 

Leto 2006

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija

Vložnik: skupina poslancev (prvopodpisana Majda Širca).

Datum vložitve: 25. 9. 2006.

Datum odločanja: 30. 11. 2006 (22. redna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih: 78, za: 33, proti: 41.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zdravje mag. Andreja Bručana

Vložnik: skupina poslancev (prvopodpisana Cvetka Zalokar Oražem).

Datum vložitve: 11. 10. 2006.

Datum odločanja: 13. 12. 2006 (25. izredna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih: 78, za: 35, proti: 43.

 

Leto 2004

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Rada Bohinca

Vložnik: Skupina poslancev (prvopodpisani dr. Miha Brejc).

Datum vložitve: 27. 2. 2004.

Datum odločanja: 30. 3. 2004 (35. redna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih 79 poslancev, za: 30, proti: 46.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zdravje dr. Dušana Kebra

Vložnik: skupina poslancev (prvopodpisani mag. Janez Drobnič).

Datum vložitve: 27. 2. 2004.

Datum odločanja: 30. 3. 2004 (35. redna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih: 82 poslancev, za: 28, proti: 47.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti Vlade Republike Slovenije

Vložnik: skupina poslancev (prvopodpisani Janez Janša).

Datum vložitve: 30. 7. 2004.

Datum razprave v Državnem zboru: 31. 8. in 1. 9. 2004 (50. izredna seja).

Državni zbor o interpelaciji ni odločal.

 

Leto 2001

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Janeza Kopača

Vložnik: skupina poslancev (prvopodpisani mag. Andrej Vizjak).

Datum vložitve: 3. 10. 2001.

Datum odločanja: 29. 1. 2002 (12. redna seja).

Rezultat glasovanja: navzočih 81 poslancev, za: 28, proti: 43.

 

Leto 2000

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje zadeve Lojzeta Peterleta

Vložnik: skupina 10 poslancev (prvopodpisani Zmago Jelinčič).

Datum vložitve: 5. 9. 2000.

Državni zbor o interpelaciji ni odločal.

 

Leto 1999

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Cirila Smrkolja

Vložnik: skupina 11 poslancev (prvopodpisani Janko Veber).

Datum vložitve: 31. 5. 1999.

Datum odločanja: 28. 7. 1999 (38. izredna seja).

Rezultat odločanja: navzočih 68 poslancev, za: 12, proti: 32 (PDF 15 KB).

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za finance mag. Mitje Gasparija

Vložnik: skupina 25 poslancev (prvopodpisani Janez Janša).

Datum vložitve: 14. 12. 1999.

Datum odločanja: 3. 3. 2000 (19. redna seja).

Rezultat odločanja: navzočih: 68 poslancev, za: 27, proti: 27 (PDF 15 KB).

 

Leto 1998

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za šolstvo in šport dr. Slavka Gabra

Vložnik: skupina 22 poslancev (prvopodpisani Branko Kelemina).

Datum vložitve: 29. 9. 1998.

Datum odločanja: 11. 12. 1998 (29. izredna seja).

Rezultat odločanja: navzočih: 73 poslancev, za: 37, proti: 36.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za obrambo mag. Alojza Krapeža

Vložnik: skupina poslancev (prvopodpisani Bogomir Špiletič).

Datum vložitve: 2. 10. 1998.

Državni zbor se je na 28. izredni seji seznanil z obvestilom predsednika Vlade Republike Slovenije, da je minister za obrambo mag. Alojz Krapež odstopil. Postopek v zvezi z interpelacijo o delu ministra za obrambo je bil ustavljen.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Mirka Bandlja

Vložnik: skupina 24 poslancev (prvopodpisani Janez Janša).

Datum vložitve: 2. 11. 1998.

Datum odločanja: 16. 2. 1999 (32. izredna seja).

Rezultat odločanja: navzočih: 74 poslancev, za: 49, proti: 26.

 

Leto 1997

Interpelacija o delu in odgovornosti Vlade Republike Slovenije (PDF 787,51 KB)

Vložnik: skupina 16 poslancev.

Datum vložitve: 22. 7. 1997.

Odgovor vlade na vloženo interpelacijo (PDF 1,40 MB)

Datum odločanja: 27. 9. 1997 (14. izredna seja).

Rezultat odločanja: navzočih: 66 poslancev, za: 26, proti: 44 (PDF 14,8 KB).

 

Leto 1996

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje zadeve Zorana Thalerja (PDF 181,45 KB)

Vložnik: skupina poslancev.

Datum vložitve: 1. 2. 1996.

Odgovor ministra za zunanje zadeve Zorana Thalerja na vloženo interpelacijo (PDF 203 KB)

Datum odločanja: 16. 5. 1996.

Rezultat odločanja: navzočih: 76 poslancev, za: 48, proti: 26 (PDF 75,4 KB).

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zdravstvo dr. Božidarja Voljča (PDF 622,37 KB)

Vložnik: skupina poslancev (Združena lista).

Datum vložitve: 28. 3. 1996.

Odgovor ministra za zdravstvo dr. Božidarja Voljča na vloženo interpelacijo (PDF 993 KB)

Državni zbor o interpelaciji ni odločal.

 

Leto 1995

Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za pravosodje Mete Zupančič (PDF 123,40 KB)

Vložnik: skupina 16 poslancev.

Datum vložitve: 24. 3. 1995.

Odgovor ministrice za pravosodje Mete Zupančič na vloženo interpelacijo (PDF 517 KB)

Datum odločanja: 26. 5. 1995.

Rezultat tajnega odločanja: za: 25, proti: 41, 1 neveljavna glasovnica.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za gospodarske dejavnosti dr. Maksa Tajnikarja (PDF 251,23 KB)

Vložnik: skupina 11 poslancev.

Datum vložitve: 7. 11. 1995.

Odgovor ministra za gospodarske dejavnosti dr. Maksa Tajnikarja na vloženo interpelacijo (PDF 764 KB)

Predsednik vlade je podal predlog za razrešitev. Minister je 26. 1. 1996 med razpravo o razrešitvi Državni zbor obvestil o odstopu s funkcije. Nadaljnja razprava o razrešitvi je bila zato brezpredmetna.

 

Leto 1994

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za finance mag. Mitje Gasparija (PDF 215,18 KB)

Vložnik: skupina 16 poslancev.

Datum vložitve: 29. 3. 1994.

Odgovor vlade na vloženo interpelacijo (PDF 411 KB)

Datum odločanja: 24. 5. 1994.

Rezultat odločanja: navzočih: 69 poslancev, za: 14, proti: 50 (Pregled poimenskega glasovanja se vodi od 8. 12. 1994).

 

Interpelacije o delu in odgovornosti ministra za šolstvo in šport dr. Slavka Gabra, ministra za kulturo Sergija Peljhana in ministra za okolje in prostor dr. Pavleta Gantarja (PDF 184,80 KB)

Vložnik: Zeleni Slovenije.

Datum vložitve: 14. 5. 1994.

Rezultat odločanja (PDF 42,2 KB): Interpelacije po mnenju Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve (Zakonodajno-pravna služba) niso bile vložene v skladu s poslovnikom Državnega zbora in ustavo, zato niso bile uvrščene na dnevni red.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za obrambo Jelka Kacina (PDF 512,72 KB)

Vložnik: skupina 12 poslancev.

Datum vložitve: 29. 11. 1994.

Odgovor ministra za obrambo Jelka Kacina na vloženo interpelacijo (PDF 1,30 MB)

Datum odločanja: 20. 1. 1995.

Rezultat tajnega odločanja: za: 40, proti: 43, 1 neveljavna glasovnica.

 

Leto 1993

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Mihe Kozinca (PDF 125,99 KB)

Vložnik: skupina 18 poslancev.

Datum vložitve: 2. 6. 1993.

Odgovor vlade na vloženo interpelacijo (PDF 1,81 MB)

Datum odločanja: 6. 7. 1993.

Rezultat odločanja: navzočih: 81 poslancev, za: 34, proti: 43, 4 neveljavne glasovnice (Pregled poimenskega glasovanja se vodi od 8. 12. 1994).

 

SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE

Leto 1992

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla (PDF 161,03 KB)

Vložnik: skupina poslancev (DEMOS)

Datum vložitve: 19. 3. 1992.

Iz zapisnika 33. skupne seje (PDF 221 KB) vseh zborov Skupščine Republike Slovenije z 22.4.1992 izhaja, da je glede na izid glasovanja o konstruktivni nezaupnici vladi, razprava in odločanje o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla nepotrebna, saj je bila razrešena celotna vlada.

 

Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja (PDF 260 KB)

Vložnik: skupina poslancev (DEMOS).

Datum vložitve: 16. 6. 1992.

Odgovor vlade na vloženo interpelacijo (PDF 352 KB)

Skupščina Republike Slovenije o interpelaciji ni odločala.