DZ - Postopek za razrešitev predsednika Državnega zbora

Postopek za razrešitev predsednika Državnega zbora

Datum vnosa: 31. 5. 2021
Datum revizije: 31. 5. 2021

Odgovor

Postopek za razrešitev je določen v 201. členu Poslovnika Državnega zbora.

Skladno s prvim odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega zbora, Državni zbor razrešuje predsednika Državnega zbora po postopku, kakor je določen za njegovo izvolitev. Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora lahko na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora v povezavi s 199. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga najmanj deset poslank in poslancev. O predlogu za razrešitev se glasuje, in sicer tajno (tretji odstavek 199. člena Poslovnika Državnega zbora). Za razrešitev je potrebna večina glasov vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več (84. člen Ustave Republike Slovenije). Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbor je uvrščen neposredno v obravnavo na sejo Državnega zbora. Pred glasovanjem lahko Državni zbor o predlogu opravi razpravo, pri čemer je tudi predsedniku Državnega zbora določen čas, v katerem lahko predstavi svoja stališča oziroma odgovori na navedbe v predlogu za razrešitev.

 

Pregled dosedanjih predlogov za razrešitev predsednika Državnega zbora:

6. 5. 2021

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (EPA 1860 - VIII)

predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec)

Datum glasovanja: 28. 5. 2021, 75. izredna seja Državnega zbora

Državni zbor predloga za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ni sprejel.

 

29. 3. 2021

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (EPA 1774 - VIII)

predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec)

Datum glasovanja: 30. 3. 2021, 68. izredna seja Državnega zbora

Državni zbor predloga za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ni sprejel.

 

16. 8.2018

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora mag. Mateja Tonina (EPA 86 - VIII)

Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)

Mag. Matej Tonin je 23. 8. 2018 odstopil s funkcije predsednika Državnega zbora, zato je predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora postal brezpredmeten.
 

3. 5. 2016

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza (EPA 1210 - VII)

predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum glasovanja: 17. 5. 2016, 19. redna seja Državnega zbora

Državni zbor predloga za razrešitev predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza ni sprejel.

 

21. 10. 2014

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza (EPA 110-VII)

predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum glasovanja: 20. 11. 2014, 2. seja Državnega zbora

Državni zbor predloga za razrešitev predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza ni sprejel.

 

31. 5. 2011

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora dr. Pavla Gantarja  (EPA 1875-V)                      

predlagatelj: skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum glasovanja: 22. 6. 2011, 29. seja Državnega zbora

Državni zbor predloga za razrešitev predsednika Državnega zbora dr. Pavla Gantarja ni sprejel.

 

7. 5. 2010

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora dr. Pavla Gantarja (EPA 1044-V)                   

predlagatelj: skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)

Datum glasovanja: 21. 5. 2010, 17. redna seja Državnega zbora

Državni zbor predloga za razrešitev dr. Pavla Gantarja, predsednika Državnega zbora, ni sprejel.           

 

29. 10. 1998

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Janeza Podobnika (EPA 604-II)                        

predlagatelj: skupina poslancev (Janez Janša)                        

Skupina poslancev je dne 3. 12. 1998 umaknila navedeni predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora.

 

1. 2. 1996

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Jožefa Školča (PDF 85 KB)            

predlagatelj: skupina poslancev

Državni zbor predloga za razrešitev Jožefa Školča, predsednika Državnega zbora, ni sprejel.