Raziskovalne naloge

Iskalnik
->
Ureditev statusa profesionalnih športnikov 23.09.2021 Socialni (družbeni) sistem
Tajvan - mednarodni odnosi 22.07.2021 Mednarodni odnosi
Poročilo o delu Državnega zbora v prvem polletju 2021 19.07.2021 Parlament poslanci volitve
Islandija, reforme in zakonodaja v času krize in po njej 13.07.2021 Ekonomija finance
Seznam poslancev Državnega zbora - dopolnitev 13.07.2021 Parlament poslanci volitve
Novi viri lastnih sredstev dolgoročnega proračuna EU 13.07.2021 Ekonomija finance
Gospodarsko okrevanje EU, instrument Next Generation EU, nacionalni programi za okrevanje in odpornost 07.07.2021 Ekonomija finance
Slovenija in druge države članice EU v času pandemije COVID-19 17.06.2021 Socialni (družbeni) sistem
Imenovanje državnih pravobranilcev in državnih tožilcev 07.06.2021 Politični in pravni sistem
Vodovarstvena območja 07.06.2021 Zaščita okolja
Skladi tveganega kapitala v državah enotnega evropskega trga 07.06.2021 Ekonomija finance
Študentsko organiziranje v Evropi 17.05.2021 Socialni (družbeni) sistem
Mladinska politika 30.04.2021 Socialni (družbeni) sistem
Položaj mladih v EU 29.04.2021 Socialni (družbeni) sistem
Plače in drugi prejemki poslancev 23.04.2021 Parlament poslanci volitve
Page 1 of 97
Vsebina