start portlet menu bar

Galerija pregledovalnik datotek Pub

Display portlet menu
end portlet menu bar
Iskalnik
Naslov:Tip:Avtor:

Raziskovalni projekti

Avtonomija Drzavnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti 2018
Prilagoditev Državnega zbora evropskim integracijskim procesom - politološki vidik 2003
DZ in EU_pravni 1; Prilagoditev Državnega zbora evropskim integracijskim procesom - pravni vidiki 2002
DZ in EU_pravni 2; Prilagoditev Državnega zbora evropskim integracijskim procesom - pravni vidiki 2002
Dispozicija - 2010; Dispozicija raziskovalnega programa Državnega zbora - Državni zbor in njegova vloga 2010
Fink_Hafner, Danica - 2002; Dejavniki v oblikovanju (ne)zaupanja v Državni zbor 2002
Gasparic, Jure - 2012; Državni zbor Republike Slovenije 1992 - 2012 2012
Grabar, Nika - 2012; Arhitektura parlamenta po načrtih Vinka Glanza 2012
Grad, Franc - 2011; Analiza pravne ureditve in predlogi sprememb ustavnih sredstev parlamentarne opozicije v Državnem zboru 2011
Grad, Franc_1 - 2002; Analiza izvajanja ustavnih in poslovniških inštitutov in njihovih učinkov pri delovanju Državnega zbora; 1. del: Ustavni položaj Državnega zbora 2002
Grad, Franc_2 - 2002; Analiza izvajanja ustavnih in poslovniških inštitutov in njihovih učinkov pri delovanju Državnega zbora; 2. del: Pravna regulacija postopkov v Državnem zboru 2002
ICK - 2003; Posttranzicijska država vs. civilna družba 2003
ICK - 2004; Analiza razvoja slovenskega parlamentarizma 2004
ICK - 2006; Odnosi z javnostmi Državnega zbora 2006
Krasovec, Alenka_1 - 2004; Delovna telesa državnega zbora kot osrednje mesto sodelovanja med zakonodajno vejo oblasti in civilno družbo v procesih oblikovanja javnih politik 2004
Page 1 of 2