start portlet menu bar

DZ2-Stalne delegacije (izbran)

Display portlet menu
end portlet menu bar
Stalna delegacija
Delegacija Državnega zbora za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)