start portlet menu bar

DZ2-Stalne delegacije (izbran)

Display portlet menu
end portlet menu bar
Stalna delegacija
Delegacija Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola
P358
vodja
P167
nadomestni član
P319
nadomestni član
Sekretarka stalne delegacije
mag.MajaBriški