Medparlamentarno sodelovanje

Lizbonska pogodba ni samo občutno povečala vlogo nacionalnih parlamentov v zakonodajnem postopku EU, temveč je formalizirala tudi medparlamentarno sodelovanje med nacionalnimi parlamenti držav članic in Evropskim parlamentom v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v EU.

Konferenca odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC)

Na predlog predsednika francoske nacionalne skupščine se od leta 1989 vsakih šest mesecev srečujejo odbori nacionalnih parlamentov držav članic, pristojni za evropske zadeve, in poslanci Evropskega parlamenta. Organizacija konferenc COSAC spada pod okrilje parlamentarne dimenzije predsedovanja države članice Svetu EU in je organizirana s strani nacionalnega parlamenta države, predsedujoče Svetu EU, v sodelovanju z Evropskim parlamentom in parlamenti predsedujoče trojke (parlament države članice, ki trenutno predseduje Svetu EU, predhodna in prihodnja predsedujoča država članica ter Evropski parlament). Plenarnega zasedanja COSAC, ki običajno poteka v zaključnih mesecih predsedovanja, se udeleži po šest predstavnikov iz vsakega nacionalnega parlamenta držav članic, prav tako pa so k sodelovanju kot opazovalci povabljeni poslanci držav kandidatk ter drugih nacionalnih parlamentov, če tako odloči predsedujoča trojka. Na vsaki konferenci se obravnavajo aktualne teme, povezane z evropsko integracijo. COSAC nima pristojnosti odločanja, temveč je parlamentarno posvetovalno in usklajevalno telo, ki sprejema odločitve s soglasjem. COSAC lahko pripravi kakršenkoli prispevek, ki ga šteje za primernega in z njim seznani institucije EU, vendar le-ta ne zavezuje nacionalnih parlamentov držav članic ali prejudicira njihovih stališč.

Na zasedanjih COSAC so sprejeti pomembni prispevki za prihodnji razvoj EU.

Na začetku vsakega predsedovanja Svetu EU se organizira tudi pripravljalno srečanje predsednikov odborov, pristojnih za evropske zadeve. Vsak nacionalni parlament države članice zastopata dva poslanca, v primeru dveh domov ima vsak dom po enega predstavnika. Srečanje je namenjeno izmenjavi informacij, mnenj, dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med temi odbori oziroma nacionalnimi parlamenti ter služi za pripravo na plenarno zasedanje COSAC.

.