Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper 1796-VIII
14.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUGDT-A
Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 1795-VIII
13.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUOPP-1B
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
09.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZEISZ
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi 1784-VIII
08.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDU-1L
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 1783-VIII
08.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZČmIS-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 1773-VIII
26.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZKme-1F
Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo 1770-VIII
25.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZINDPP
Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 1772-VIII
25.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDUOP-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa 1760-VIII
22.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDPIDŠ-A
Zakon o debirokratizaciji 1759-VIII
19.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDeb
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1754-VIII
18.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPPK-B
Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po Zakonu o nalezljivih boleznih in oprostitvi odgovornosti za prekršek v pravnomočno končanih postopkih 1752-VIII
18.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPPZNB
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 1742-VIII
15.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDV-1M
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 1737-VIII
12.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNB-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 1736-VIII
12.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2122-A
Page 1 of 12