Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2302-VIII
24.11.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike v domovih za starejše občane 2301-VIII
23.11.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2300-VIII
22.11.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 2299-VIII
22.11.2021
Predlog akta - zadeva
Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem z državo 2291-VIII
19.11.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 2283-VIII
18.11.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2021 2246-VIII
04.11.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka 2232-VIII
27.10.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2020 2236-VIII
27.10.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020 2231-VIII
22.10.2021
Predlog akta - zadeva
Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji 2215-VIII
21.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami 2225-VIII
21.10.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa 2212-VIII
20.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 2210-VIII
19.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 2204-VIII
15.10.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 4