Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leto 2020 1785-VIII
08.04.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31.12. 2020 1786-VIII
08.04.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave Republike Slovenije in zakona 1782-VIII
02.04.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2020 1778-VIII
01.04.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje članov strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 1779-VIII
01.04.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2020 1777-VIII
31.03.2021
Predlog akta - zadeva
Dopolnitve Poslovnika Državnega zbora 1776-VIII
29.03.2021
Predlog akta - zadeva
PoDZ-1G
Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2019 1769-VIII
25.03.2021
Predlog akta - zadeva
Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora 1768-VIII
25.03.2021
Predlog akta - zadeva
PoDZ-1G
Priporočilo Vladi Republike Slovenije v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2 1757-VIII
19.03.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2020 1758-VIII
19.03.2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 1734-VIII
11.03.2021
Predlog akta - zadeva
ReNPJP21–25
Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 1735-VIII
11.03.2021
Predlog akta - zadeva
ReNPRP30-A
Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020 1722-VIII
02.03.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu 1715-VIII
02.03.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 3