Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
09.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZEISZ
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi 1784-VIII
08.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDU-1L
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 1783-VIII
08.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZČmIS-A
Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leto 2020 1785-VIII
08.04.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31.12. 2020 1786-VIII
08.04.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave Republike Slovenije in zakona 1782-VIII
02.04.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2020 1778-VIII
01.04.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje članov strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 1779-VIII
01.04.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2020 1777-VIII
31.03.2021
Predlog akta - zadeva
Dopolnitve Poslovnika Državnega zbora 1776-VIII
29.03.2021
Predlog akta - zadeva
PoDZ-1G
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 1773-VIII
26.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZKme-1F
Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo 1770-VIII
25.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZINDPP
Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2019 1769-VIII
25.03.2021
Predlog akta - zadeva
Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora 1768-VIII
25.03.2021
Predlog akta - zadeva
PoDZ-1G
Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 1772-VIII
25.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDUOP-A
Page 1 of 15