Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 1159-VIII
23.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZVZZ-O
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1218-VIII
23.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici 1527-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOIzk-1A
Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu 1671-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJPGS
Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva 1528-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZIRDKG
Zakon o nagradi Zlata čebela 1554-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZNZČ
Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji 1421-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSTAgen-A
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi 1507-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1K
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča 1529-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPPreb-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 1568-VIII
03.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIZ-M
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1558-VIII
16.02.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDVEDZ-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor 1556-VIII
16.02.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZVDZ-D
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 1638-VIII
03.02.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDUOP
Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177) 1570-VIII
27.01.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MKDD
Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika 1440-VIII
27.01.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
PZ-H
Page 1 of 200