Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Sklep o prenehanju funkcije predsedniku in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo 1775-VIII
29.03.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča 1774-VIII
29.03.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 1740-VIII
15.03.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1743-VIII
15.03.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev 1741-VIII
15.03.2021
Predlog akta - zadeva
Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 1711-VIII
25.02.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija 1707-VIII
25.02.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju predsednice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 1708-VIII
25.02.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami 1690-VIII
19.02.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 1686-VIII
18.02.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi s pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost 1684-VIII
17.02.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog kandidata za ministra za zdravje 1674-VIII
12.02.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 1670-VIII
11.02.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o razrešitvi podpredsednika in imenovanju podpredsednice delovnega telesa Državnega zbora 1657-VIII
10.02.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev novega predsednika Vlade Republike Slovenije 1658-VIII
10.02.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 200