Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 2280-VIII
23. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDDPO-2-NPB19
Zakon o sodnem svetu 2282-VIII
18. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZSSve-NPB1
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2273-VIII
18. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOFVI-NPB15
Zakon o dohodnini 2274-VIII
18. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDoh-2-NPB23
Zakon o nalezljivih boleznih 2281-VIII
18. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZNB-NPB8
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 2279-VIII
18. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVISJV-1-NPB2
Energetski zakon 2272-VIII
16. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
EZ-1-NPB6
Zakon o osebni asistenci 2269-VIII
16. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOA-NPB2
Zakon o organiziranosti in delu v policiji 2270-VIII
16. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZODPol-NPB8
Zakon o urejanju trga dela 2271-VIII
16. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZUTD-NPB12
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 2241-VIII
3. 11. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIPRS2122-NPB3
Zakon o vojnih invalidih 2217-VIII
29. 10. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVojI-NPB5
Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 2218-VIII
29. 10. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPZV91-NPB2
Zakon o žrtvah vojnega nasilja 2219-VIII
29. 10. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZVN-NPB6
Zakon o nadzoru državne meje 2221-VIII
29. 10. 2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZNDM-2-NPB6
Page 1 of 131