Seje Državnega zbora - Izbrana seja

26. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanjaEPADokument
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 2202-VIII Glasovanje
Kvorum 45 Za 0 Proti 0 Nesklepčnost
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 2201-VIII Glasovanje - Simona Stegne
Kvorum 46 Za 41 Proti 0 2135-VIII Glasovanje - mag. Nika Brumen
Kvorum 46 Za 17 Proti 26 2147-VIII Glasovanje
Kvorum 46 Za 45 Proti 1 2205-VIII Evidenčni sklep o preložitvi 26. 10. 2021
Kvorum 45 Za 0 Proti 0 Nesklepčnost
Kvorum 45 Za 0 Proti 0 Nesklepčnost
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 2143-VIII Uradno prečiščeno besedilo
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 2142-VIII Uradno prečiščeno besedilo
Kvorum 46 Za 45 Proti 0 2174-VIII Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum 46 Za 45 Proti 0 1637-IV Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum 46 Za 5 Proti 38 2110-VIII Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 26. 10. 2021
Kvorum 45 Za 0 Proti 0 Nesklepčnost
Kvorum 46 Za 3 Proti 43 2104-VIII Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 26. 10. 2021
Stran 1 od 5