IV. MANDAT
  • Pretekli mandati
Objavljeno14. 12. 2020 Posodobljeno14. 4. 2021

Kronologija

Obdobje mandata22. 10. 200415. 10. 2008

22. 10.
Državni zbor se je sestal na konstitutivn i seji. Za predsednika Državnega zbora je bil na tajnem glasovanju z 58 glasovi "za" in z 28 glasovi "proti" izvoljen kandidat SDS France Cukjati, dr. med. Za podpredsednika Državnega zbora sta bila izvoljena mag. Vasja Klavora (DeSUS) in Sašo Peče (SNS), za generalnega sekretarja Državnega zbora pa je bil imenovan mag. Lovro Lončar.

9. 11.
Državni zbor je s 57 glasovi "za" in 27 glasovi "proti" izvolil Janeza Janšo za predsednika Vlade.

17. 11.
Za podpredsednika Državnega zbora je bil izvoljen dr. Marko Pavliha (LDS).

3. 12.
Državni zbor je z 51 glasovi "za" in 37 glasovi "proti" sprejel sklep o imenovanju ministrov. Vladna koalicija, sestavljena iz strank SDS, NSi, SLS in DeSUS, je imela skupaj 49 poslanskih sedežev.

16. 12.
Državni zbor je sprejel sklep o imenovanju ministra brez listnice, zadolženega za lokalno samoupravo in regionalno politiko - dr. Ivana Žagarja

1. 2.
Državni zbor je z 79 glasovi "za" in 4 glasovi "proti" ratificiral ustavno pogodbo Evropske unije.

23. 3.
Državni zbor je na zahtevo Državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu, za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi Državnega zbora.

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije so predsedniku Državnega zbora Francetu Cukjatiju, dr. med., izročili 6165 podpisov in tako vložili v zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, s katerim bi bilo ukinjeno plačevanje akontacij dohodnine za študentsko delo do določenega zneska.

9. 5.
Potekala je slavnostna seja Državnega zbora ob 60. letnici konca druge svetovne vojne.

18. 5.
Državni zbor je sprejel predlog sprememb in dopolnitev zakona o dohodnini, ki so ga na osnovi ljudske iniciative vložili študentje.

7. 6.
Predsednik Evropskega parlamenta Josep Borrell Fontelles se je v Državnem zboru sestal z vodji poslanskih skupin, predsedniki delovnih teles, člani Odbora za zunanjo politiko ter člani Odbora za zadeve Evropske unije.

22. 6.
Sprejet je bil Zakon o Radioteleviziji Slovenija.

15. 7.
Poslanci so po vetu Državnega sveta ponovno potrdili Zakon o RTV Slovenija. Na isti dan je skupina poslancev vložila zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu.

25. 9.
Izveden je bil naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. Za uveljavitev zakona se je izreklo 50,30 % volivcev.

10. 10.
Državni zbor je celovito prenovil spletno mesto.

30. 11
Državni zbor je na zahtevo poslancev odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d. d. v gospodarskih družbah, in sicer tako da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti.

20. 12.
Državni zbor je sprejel sklep o imenovanju ministra dr. Jožeta Pavlič Damijana za ministra brez listnice, odgovornega za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije.

3. in 4. 2.
V sodelovanju s švedskim parlamentom je v Državnem zboru potekal seminar o parlamentarni demokraciji in evropskem povezovanju.

13. 2.
Na izredni seji so poslanci obravnavali predlog sklepov v zvezi z odločitvijo Vlade Republike Slovenije za sodelovanje Republike Slovenije v NATO misiji usposabljanja varnostnih sil v Iraku.

20. in 21. 2.
Na povabilo predsednika Državnega zbora je na uradni obisk v Slovenijo prišel predsednik Evropskega parlamenta Josep Borrell Fontelles z delegacijo.

21. 3.
Državni zbor je prejel obvestilo o odstopu dr. Jožeta Pavlič Damijana z mesta ministra brez resorja, odgovornega za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije. Državni zbor je 27. 3. sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra.

14. 4.
Glasilo Državnega zbora Poročevalec je prenehalo izhajati v tiskani obliki. Po novem Poročevalec izhaja v elektronski obliki in je vsakomur brezplačno dostopen na spletni strani Državnega zbora.

5. 5.
Od tega dne dalje lahko televizijski gledalci poleg plenarnih sej Državnega zbora spremljajo tudi neposredne prenose zasedanj delovnih teles Državnega zbora.

8. do 12. 5.
V tednu Evrope so potekale številne aktivnosti in prireditve, ki so bile namenjene seznanjanju državljanov z evropskimi temami. Pristojni odbori so obravnavali Poročilo o pripravah na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije in poročilo o pripravah na prevzem evra.

24. 6.
Ob dnevu državnosti in 15. letnici slovenske osamosvojitve se je na slavnostni seji sestal Državni zbor. Na spominskih sejah pa so se sestali trije zbori prve demokratično izvoljene Skupščine Republike Slovenije - Družbeno-politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

27. 6.
Državni zbor je sprejel spremembe ustave, in sicer 121., 140. in 143. člena ustave, kar je pomembno zlasti glede ustanovitve pokrajin.

30. 6.
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je pripravila tradicionalno VI. vseslovensko srečanje Slovencev, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije. Srečanje je potekalo več dni.

25. 9.
Vložena je bila interpelacija zoper ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Državni zbor je o interpelaciji razpravljal 29.11, glasovali pa so dan kasneje 30.11., in sicer je "proti" glasovalo 41 poslancev, "za" interpelacijo pa 33 poslancev.

4. in 5. 10.
Državni zbor in Center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF) iz Ženeve sta v Državnem zboru organizirala predstavitev priročnika in delavnico o parlamentarnem nadzoru nad varnostnim sektorjem.

11. 10.
Vložena je bila interpelacija zoper ministra za zdravje mag. Andreja Bručana. O interpelaciji so poslanci razpravljali 12.12., odločali pa dan kasneje. Interpelacijo je podprlo 35 poslancev, 43 poslancev pa je glasovalo proti interpelaciji.

1. 12.
Državni zbor je na predlog predsednika Vlade za razrešitev mag. Janeza Drobniča, ministra za delo, družino in socialne zadeve, sprejel sklep o njegovi razrešitvi.

. 1.
Slovenija je uvedla skupno evropsko valuto - evro.

10. 1.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marija Lukačič je podala odstopno izjavo; sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice je Državni zbor sprejel 29. 1.

19. 2.
Predsednik Državnega zbora France Cukjati, dr. med., je sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije, s katerimi je govoril o Zakonu o romski skupnosti, ki ga je v parlament vložila vlada. Državni zbor je Zakon o romski skupnosti sprejel 30. 3.

6. 3.
Državni zbor je za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenoval Iztoka Jarca s 56 glasovi "za" in 7 "proti". Na mesto ministra brez listnice, odgovornega za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije so poslanci z 49 glasovi "za" in 13 "proti" imenovali dr. Žigo Turka.

9. 3.
Skupina 38 poslancev iz vseh štirih opozicijskih poslanskih skupin (LDS, SD, SNS in skupina nepovezanih poslancev) je vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave glede nakupa oklepnikov 8x8.

27. 3.
Nekdanjim poslancem LDS, ki so prestopili v poslansko skupino SD, so prenehale vse vodstvene funkcije v parlamentarnih delovnih telesih. Razrešen je bil tudi podpredsednik Državnega zbora dr. Marko Pavliha.

30. 3.
Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993.

26. 4.
Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 6x6, vladnega letala, havbic 155 mm, sistema za upravljanje ognja (ACCS), letal Pilatus in obnovi tankov T55-S financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2007 zaradi suma, da so bili posli politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in da so negospodarni, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe.

19. 6.
Državni zbor je s 74 glasovi "za" in dvema glasovoma "proti" podprl imenovanje dr. Marka Kranjca za novega guvernerja Banke Slovenije.

5. 7.
V Državnem zboru je potekalo VII. tradicionalno vseslovensko srečanje Slovencev zunaj meja Republike Slovenije, ki ga je organizirala Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu.

9. 7.
Poslanci so razpravljali o interpelaciji ministra za zdravje - mag. Andreja Bručana.

20. 7.
Predsednik Državnega zbora France Cukjati, dr. med., je izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Prvi krog volitev je potekal 21. 10., drugi pa 11. 11. Za predsednika republike je bil izvoljen dr. Danilo Türk z 68,03 % veljavnih glasov.

30. 8.
Odstopno izjavo so podali: minister za zdravje mag. Andrej Bručan, minister za promet mag. Janez Božič in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan. Državni zbor je sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra sprejel 6. 9.

11. 9.
Poslanci Državnega zbora so imenovali dva nova ministra: mag. Radovana Žerjava za ministra za promet in Zofijo Mazej Kukovič za ministrico za zdravje.

25. 9.
Državni zbor je na podlagi zahteve Državnega sveta sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. Glasovanje je potekalo hkrati z drugim krogom predsedniških volitev 11.11. Proti uveljavitvi tega zakona se je izreklo 71,12 % volivcev.

29. 9.-1. 10.
V organizaciji Državnega zbora so v Portorožu potekala jesenska zasedanja Parlamentarne skupščine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (PS OVSE).

1. 10.
Poslanci so z 48 glasovi "za" in 16 "proti" podprli Mojco Kucler-Dolinar za novo ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

12. 10.
Poslanska skupina nepovezanih poslancev se je preoblikovala v poslansko skupino ZARES.

16. 10.
Predsedniku Državnega zbora Francetu Cukjatiju, dr. med., sta novinarja Matej Šurca in Blaž Zgaga predala peticijo zoper pritiske na novinarje.

23. 10.
Predstavniki šolskih sindikatov ter študentske in dijaške organizacije so predsedniku Državnega zbora izročili 71000 podpisov, s katerimi so se zavzeli za kakovostno javno šolo.

19. 11.
Potekala je razprava in glasovanje o zaupnici Vladi. "Za" zaupnico je glasovalo 51 poslancev, 33 pa jih je bilo "proti."

22. 11.
Poslanci poslanske skupine ZARES in LDS so vložili interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja.

6. 12.
Končana je bila prenova male in velike dvorane na Tomšičevi 5. Z njima je Državni zbor pridobil dve sodobno opremljeni dvorani z elektronskim glasovalnim sistemom in z vso potrebno opremo za neposredne televizijske prenose.

14. 12.
V preddverju velike dvorane, v pritličju ter na levem stopnišču je bila na ogled postavljena razstava o Državnem zboru v 15 letih delovanja. Na pregleden način, zlasti v tabelah in grafih ter s slikovnim gradivom, si je bilo mogoče ogledati sestavo Državnega zbora (po poslanskih skupinah), seje, sprejete zakone in druge akte, delovna telesa, mednarodno dejavnost, sodelovanje z državljani, s Slovenci izven domovine, športne, kulturne in humanitarne aktivnosti poslank in poslancev, idr.

20. 12.
Državni zbor je obiskala Konferenca predsednikov Evropskega parlamenta, ki jo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering in predsedniki političnih skupin Evropskega parlamenta. Gre za "tradicionalen" obisk konference v parlamentu države, ki v naslednjem polletju predseduje Svetu EU.

21. 12.
Državni zbor se je sestal na slavnostni seji ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob 15- letnici Državnega zbora. Pred slavnostno sejo je potekalo srečanje poslank in poslancev prvega mandata Državnega zbora (1992-1996). Na srečanju so se dogovorili, da v letu 2008 izvedejo vse potrebne aktivnosti za ustanovitev društva poslank in poslancev. Predsednik Državnega zbora je tistim poslankam in poslancem, ki so bili izvoljeni v vse štiri sestave Državnega zbora od leta 1992. dalje, podelil posebna priznanja - zlati znak Državnega zbora. Vsi ostali udeleženci slavnostne seje pa so prejeli srebrni znak.

22. 12.
Državni zbor se je sestal na slavnostni seji ob prisegi predsednika Republike Slovenije dr. Danila Turka pred Državnim zborom.

7. 1.
Trije poslanci iz Poslanske skupine SNS, Sašo Peče, Barbara Žgajner Tavš in Boštjan Zagorac, so na vodjo poslanske skupine Zmaga Jelinčiča Plemenitega ter predsednika Državnega zbora naslovili dopis, da izstopajo iz poslanske skupine ter zahtevo za ustanovitev poslanske skupine nepovezanih poslancev - Lipa.

10. 1.
V avli pred veliko dvorano je bila otvoritev stalne razstave z naslovom Zgodovina slovenskega parlamentarizma.

11. 1.
Na Bledu je potekal sestanek predsednikov oziroma podpredsednikov parlamentov predsedujoče Trojke (Portugalske, Slovenije in Francije), predsednika Evropskega ter nemškega parlamenta na temo o vlogi nacionalnih parlamentov v EU.

14. 1.
Ustanovljena je bila poslanska skupina nepovezanih poslancev (Lipa).

21. 1.
V Državnem zboru je potekalo srečanje predsednikov odborov, pristojnih za energetiko in okolje iz nacionalnih parlamentov držav članic EU, iz Evropskega parlamenta ter parlamentov držav kandidatk. Obravnavali so problematiko podnebnih sprememb v luči novega podnebno-energetskega paketa, obnovljivih virov energije, energetskih tehnologij, in spodbujanja nadaljnjega gospodarskega razvoja.

29. 1.
S tremi glasovi "za" in 56 "proti" je Državni zbor zavrnil predlog Poslanske skupine SNS za razpis referenduma o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji.

Državni zbor je ratificiral novo, reformno pogodbo Evropske unije. "Za" ratifikacijo pogodbe je glasovalo 74 poslancev, "proti" pa jih je bilo šest..

1. 2.
Ker Zakon o ustanovitvi pokrajin na glasovanju ni prejel potrebne (do- tretjinske) večine, je bil proces ustanavljanja pokrajin v Sloveniji
začasno ustavljen.

5. 2.
Državni zbor je začel z obravnavo interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Dragotina Mateja, ki so jo vložili poslanci LDS in Zares. Glasovanje je potekalo 6. 2. "Za" razrešitev je glasovalo 26 poslancev, "proti" pa 42.

7. 2.
Državni zbor je na izredni seji s sedmimi glasovi "za" in 54 "proti" zavrnil predlog Poslanske skupine SNS za razpis zakonodajnega referenduma o uveljavitvi Zakona o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti - naknadni zakonodajni referendum.

11. in 12. 2.
V Evropskem parlamentu je v soorganizaciji Evropskega parlamenta in Državnega zbora potekalo medparlamentarno srečanje o lizbonski strategiji.

18. 2.
V Državnem zboru je potekalo srečanje predsednikov odborov za zadeve EU iz parlamentov držav članic EU in predsedniške Trojke COSAC-a (Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve), na katerem so razpravljali o sodelovanju med Evropsko komisijo in nacionalnimi parlamenti, druga tema pa je bila medgeneracijska solidarnost in demografski izzivi.

26. 2.
Državni zbor je s petimi glasovi "za" in 62 "proti" zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vstopu Hrvaške v EU, ki ga je 13. 1. v proceduro vložila Poslanska skupina SNS.

3. 3.
Na konferenci predsednikov parlamentarnih odborov za obrambo držav članic EU, Evropskega parlamenta in držav kandidatk so razpravljali o evropski varnostni in obrambni politiki ter spregovorili o dosežkih in načrtih Evropske obrambne agencije.

4. 3.
V organizaciji Skupščine Zahodnoevropske unije (ZEU) in Državnega zbora je v Ljubljani v Hotelu Union potekal kolokvij z naslovom "2008: odločilno leto za Zahodni Balkan".

5. 3.
Državni zbor je na izredni seji sprejel sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Kosova: 57 glasov "za" in 4 "proti".

11. 3.
Ustavna komisija se je na seji seznanila s predlogom ustavnega zakona za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in ustanovila strokovno komisijo za proučitev predloga zakona.

14. 3.
Poslanska skupina nepovezanih poslancev se je preoblikovala v Poslansko skupino Lipa.

17. in 18. 3.
V Državnem zboru je potekalo srečanje predsednikov zunanjepolitičnih odborov parlamentov članic EU, Evropskega parlamenta in držav kandidatk (COFACC). Obravnavali so vprašanja skupne zunanje politike EU, širitev EU, evropsko sosedsko politiko, razmere na Zahodnem Balkanu in druge aktualne zunanjepolitične teme.

14. 4.
V Državnem zboru je bilo srečanje predsednikov odborov, pristojnih za kulturo nacionalnih parlamentov držav članic EU, Evropskega parlamenta in držav kandidatk. Tema srečanja je bil medkulturni dialog, s poudarkom na jeziku, mladini, dobri praksi Republike Slovenije na področju manjšin ter o pomenu medkulturnega dialoga kot temelju sožitja med narodi na zahodnem Balkanu

22. 4.
Poslanska skupina SD je vodjem poslanskih skupin LDS, Zares, DeSUS in Lipa predlagala, da se v postopek odločanja vloži predlog za posvetovalni referendum z vprašanjem: "Ali ste za to, da se v Sloveniji ukine samostojna in neodvisna komisija za preprečevanje korupcije?".

24. 4.
Predsednik republike dr. Danilo Türk je na podlagi 224. člena poslovnika nagovoril Državni zbor. V nagovoru Državnemu zboru je še posebej izpostavil problematiko Ustavnega sodišča in Državnemu zboru predložil pobudo v šestih točkah za spremembo tistih določb ustave, ki se nanašajo na pristojnost in delovanje Ustavnega sodišča.

Državni zbor je ob obstrukciji poslancev SD, LDS, Zares in Lipe s 47 glasovi "za" in nobenim "proti" sprejel novi kazenski zakonik, ki uvaja številne novosti, med njimi možnost dosmrtnega zapora in evidenco pedofilov. Na zakon je Državni svet vložil veto, ki pa ga je Državni zbor pri ponovnem glasovanju 20. 5. preglasoval in zakon potrdil. Enako je bilo tudi z novelo zakona o odvetništvu.

25. 4.
Poskusno je začel oddajati parlamentarni kanal na tretjem programu RTV Slovenija.

7. in 8. 5.
Na Brdu pri Kranju je potekala Konferenca odborov parlamentov EU za evropske zadeve - COSAC, na kateri so sodelovali predstavniki parlamentov držav članic EU, Evropskega parlamenta in kandidatk za članstvo. Razpravljali so o polletnem poročilu, slovenskem predsedovanju, prihodnosti EU, odnosih z Zahodnim Balkanom, o doseganju ciljev lizbonske strategije.

22. 5.
Državni zbor je sprejel Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pokrajinah s 46 glasovi "za" in tremi "proti". Za izvedbo referenduma je bil določen 22. 6.

Iz procedure je bil umaknjen predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije.

24. in 25. 5.
V Ljubljani je potekalo medparlamentarno zasedanje delegacij Evropskega parlamenta in ameriškega kongresa - tako-imenovani čezatlantski dialog, katerega namen je prispevati k izboljšanju parlamentarnih vezi. Začetek zasedanja je v Državnem zboru slavnostno odprl predsednik France Cukjati, dr.med.

27. 5.
Poslanska skupina SNS je na predsednika Državnega zbora naslovila zahtevo za razrešitev Milana M. Cvikla s položaja predsednika preiskovalne komisije, ki preiskuje nakup oklepnikov 8X8. Kot razlog je bilo navedeno, da bi morala komisija Milana M. Cvikla zaslišati kot pričo, zato po zakonu ne bi smel biti več član te komisije.

2. 6.
V Državnem zboru je potekalo srečanje predsednikov odborov za kmetijstvo nacionalnih parlamentov držav članic EU, Evropskega parlamenta in parlamentov držav kandidatk na temo prihodnost Skupne kmetijske politike in prehranska varnost ter vpliv podnebnih sprememb na kmetijsko proizvodnjo.

3. 6.
Na izredni seji je Državni zbor po 12 urni razpravi o problematiki koncentracije kapitala in medijskega lastništva z 41 glasovi "za" in dvema "proti" sprejel 12 sklepov za ureditev razmer na tem področju.

11. 6.
Poslanec mag. Janez Drobnič je izstopil iz poslanske skupine NSi.

13. 6.
Preiskovalna komisija, ki je preiskovala nakupe vojaške opreme od leta 1994 do 2007, je potrdila poročilo o delu komisije.

18.-20. 6.
Delegacija Državnega zbora je sodelovala na 5. srečanju Azijsko-evropskega parlamentarnega partnerstva (ASEP V) v Pekingu. Delegacija je predstavila socialno in kulturno sodelovanje Republike Slovenije z azijskimi državami ter vlogo Slovenije kot predsedujoče Svetu EU pri krepitvi azijsko-evropskega sodelovanja.

20. 6.
Predsednik Državnega zbora je sodeloval na konferenci predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta v Lizboni. Predsedniki so se pogovarjali o tem, na kakšen način bi lahko okrepili parlamentarno dimenzijo v Evropski uniji

3. 7.
V veliki dvorani je potekalo VIII. tradicionalno vseslovensko srečanje. Posvečeno je bilo medkulturnemu dialogu kot eni od prioritet pravkar minulega slovenskega predsedovanja EU.

Pri spustu po Savi je prišlo do nesreče, v kateri je umrlo 13 oseb, med njimi tudi poslanec Kristjan Janc. Zaradi tega dogodka so bile 4. 7. odpovedane vse aktivnosti v Državnem zboru.

8. 7.
Dan žalovanja v spomin na žrtve tragedije na Savi. Državni zbor se je sestal na žalni seji.

12. 7.
V Franciji je potekalo srečanje predsednikov parlamentov Trojke in predsednika Evropskega parlamenta, ki se ga je v imenu Državnega zbora udeležil podpredsednik, mag. Vasja Klavora.

15. 7.
Državni zbor je zaključil 41. redno sejo, s tem pa tudi spomladansko zasedanje ter redno delo v IV. mandatnem obdobju.

17. 7.
Na izredni seji se je Državni zbor seznanil s Poročilom o predsedovanju Slovenije Svetu EU od 1. januarja do 30. junija 2008, s Sklepi Evropskega sveta o predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU. Obravnaval in sprejel je tudi Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2008 - december 2009.

21. 9.
Potekale so volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Rezultat volitev je bil naslednji: SD - 29 mandatov, SDS - 28, ZARES - 9, DeSUS - 7, SLS, LDS in SNS - 5 mandatov, NS - 2 mandata.

Legenda - pomen kratic:

PS SDS Slovenska demokratska stranka
PS SD Socialni demokrati (ob konstituiranju in do 4. 4. 2005 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov)
PS LDS Liberalna demokracija Slovenije
PS NSi Nova Slovenija
PS SLS Slovenska ljudska stranka
PS Zares Zares, od 12. 10. 2007
(pred tem od 27. 2. 2007 do 2. 10. 2007
Poslanska skupina nepovezanih poslancev)
PS DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije
PS SNS Slovenska nacionalna stranka
PS Lipa Lipa, od 14. 3. 2008
(pred tem od 14. 1. 2008 do 14. 3. 2008
Poslanska skupina nepovezanih poslancev)
PS NS Poslanca italijanske in madžarske
narodne skupnosti
PS NeP Nepovezani poslanec (od 30. 3. 2007
dr. Slavko Gaber)
PS NeP1 Nepovezani poslanec (od 25. 1. 2007 do 27. 2. 2007 dr. Matej Lahovnik)
PS NeP2 Nepovezani poslanec (od 12. 6. 2008 mag. Janez Drobnič)
 

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.

Poslanke in poslanci

Državni zbor se je po volitvah 3. oktobra 2004 sestal na konstitutivni seji 22. oktobra 2004.

  Ime Poslanska skupina
1. Anton Anderlič PK LDS
2. Josip Bajc SLS
3. Dr. Andrej Bajuk NSi
4. Bogdan Barovič SNS
5. Roberto Battelli NS (Italijanska narodna skupnost)
6. Samo Bevk SD
7. Stanislav Brenčič SLS
8. Mag. Andrej Bručan SDS
9. Mag. Franc Capuder NSi
10. France Cukjati SDS
11. Mag. Milan M. Cvikl SD
12. Zvonko Černač SDS
13. Polonca Dobrajc SDS
14. Mag. Janez Drobnič NeP2
15. Marjan Drofenik SLS
16. Geza Džuban PK LDS
17. Andrej Fabjan SLS
18. Jožef Ficko SDS
19. Dr. Slavko Gaber NeP
20. Dr. Pavel Gantar Zares
21. Ljubo Germič PK LDS
22. Ivan Grill SDS
23. Mag. Branko Grims SDS
24. Aleš Gulič PK LDS
25. Matjaž Han SD
26. Bojan Homan SDS
27. Franc Feri Horvat SD
28. Jožef Horvat NSi
29. Robert Hrovat SDS
30. Srečko Hvauc SDS
31. Eva Irgl SDS
32. Kristijan Janc SLS
33. Janez Janša SDS
34. Franc Jazbec SDS
35. Ivan Jelen DeSUS
36. Zmago Jelinčič Plemeniti SNS
37. Alenka Jeraj SDS
38. Miran Jerič PK LDS
39. Jožef Jerovšek SDS
40. Aurelio Juri SD
41. Franc Kangler SLS
42. Mag. Vasja Klavora DeSUS
43. Anton Kokalj NSi
44. Bojan Kontič SD
45. Drago Koren NSi
46. Dimitrij Kovačič SDS
47. Mag. Janez Kramberger SLS
48. Danijel Krivec SDS
49. Mojca Kucler Dolinar NSi
50. Dušan Kumer SD
51. Dr. Matej Lahovnik Zares
52. Darja Lavtižar Bebler SD
53. Mitja Ljubeljšek SDS
54. Miroslav Luci SDS
55. Branko Marinič SDS
56. Martin Mikolič NSi
57. Rudolf Moge PK LDS
58. Stane Pajk SDS
59. Dr. Marko Pavliha SD
60. Breda Pečan SD
61. Sašo Peče Lipa
62. Rudolf Petan SDS
63. Milan Petek PK LDS
64. Miro Petek SDS
65. Marijan Pojbič SDS
66. Alojz Posedel Zares
67. Mag. Majda Potrata SD
68. Miran Potrč SD
69. Maria Pozsonec NS (Madžarska narodna skupnost)
70. Jakob Presečnik SLS
71. Mihael Prevc SLS
72. Srečko Prijatelj SNS
73. Franc Pukšič SDS
74. Vili Rezman DeSUS
75. Mag. Anton Rop SD
76. Bojan Rugelj SDS
77. Pavel Rupar SDS
78. Mag. Borut Sajovic PK LDS
79. Dr. Mitja Slavinec PK LDS
80. Alojz Sok NSi
81. Bojan Starman SDS
82. Franc Sušnik SDS
83. Majda Širca Zares
84. Jožef Školč PK LDS
85. Mag. Tomaž Štebe SDS
86. Matjaž Švagan PK LDS
87. Jože Tanko SDS
88. Davorin Terčon Zares
89. Ciril Testen NSi
90. Vili Trofenik Zares
91. Marjetka Uhan NSi
92. Janko Veber SD
93. Rudi Veršnik SDS
94. Mag. Andrej Vizjak SDS
95. Boštjan Zagorac Lipa
96. Cvetka Zalokar Oražem Zares
97. Bogomir Zamernik SDS
98. Milenko Ziherl SDS
99. Majda Zupan NSi
100. Dr. Milan Zver SDS
101. Dr. Ivan Žagar SLS
102. Barbara Žgajner Tavš Lipa
103. Mag. Franc Žnidaršič DeSUS
       
 

VODSTVO

DRŽAVNEGA ZBORA

PREDSEDNIK
France Cukjati, dr. med., PS SDS, izvoljen na seji 22. 10. 2004.

PODPREDSEDNIKI
Mag. Vasja Klavora, PS DeSUS, izvoljen na seji 22. 10. 2004.
Sašo Peče, PS SNS, izvoljen na seji 22. 10. 2004. Funkcijo je opravljal do 28. 7. 2008.
Dr. Marko Pavliha, PS PK LDS, izvoljen na seji 17. 11. 2004. Funkcijo je opravljal do 27. 3. 2007.

GENERALNI SEKRETAR
Mag. Lovro Lončar, imenovan na seji 22. 10. 2004.

 
   

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

SDS Slovenska demokratska stranka
SD Socialni demokrati (ob konstituiranju in do 4. 4. 2005 ZLSD - Združena lista  socialnih demokratov)
LDS Liberalna demokracija Slovenije
NSi Nova Slovenija
SLS Slovenska ljudska stranka
Zares Zares, od 12. 10. 2007 (pred tem od 27. 2. 2007 do 2. 10. 2007 Poslanska skupina nepovezanih poslancev)
DeSUS  Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SNS Slovenska nacionalna stranka
Lipa Lipa, od 14. 3. 2008 (pred tem od 14. 1. 2008 do 14. 3. 2008 Poslanska skupina nepovezanih poslancev)
NS Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
NeP Nepovezani poslanec (od 30. 3. 2007 dr. Slavko Gaber)
NeP1 Nepovezani poslanec (od 25. 1. 2007 do 27. 2. 2007 dr. Matej Lahovnik)
NeP2 Nepovezani poslanec (od 12. 6. 2008 mag. Janez Drobnič)

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.