Raziskovalne naloge

Iskalnik

Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID - 19
25. 11. 2021
Socialni (družbeni) sistem
Dodatek za delo v rizičnih razmerah
19. 11. 2021
Socialni (družbeni) sistem
Prispevek o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Sloveniji v letu 2021 (Državni zbor)
19. 10. 2021
Parlament poslanci volitve
Ureditev statusa profesionalnih športnikov
23. 9. 2021
Socialni (družbeni) sistem
Tajvan - mednarodni odnosi
22. 7. 2021
Mednarodni odnosi
Poročilo o delu Državnega zbora v prvem polletju 2021
19. 7. 2021
Parlament poslanci volitve
Islandija, reforme in zakonodaja v času krize in po njej
13. 7. 2021
Ekonomija finance
Seznam poslancev Državnega zbora - dopolnitev
13. 7. 2021
Parlament poslanci volitve
Novi viri lastnih sredstev dolgoročnega proračuna EU
13. 7. 2021
Ekonomija finance
Gospodarsko okrevanje EU, instrument Next Generation EU, nacionalni programi za okrevanje in odpornost
7. 7. 2021
Ekonomija finance
Slovenija in druge države članice EU v času pandemije COVID-19
17. 6. 2021
Socialni (družbeni) sistem
Imenovanje državnih pravobranilcev in državnih tožilcev
7. 6. 2021
Politični in pravni sistem
Vodovarstvena območja
7. 6. 2021
Zaščita okolja
Skladi tveganega kapitala v državah enotnega evropskega trga
7. 6. 2021
Ekonomija finance
Študentsko organiziranje v Evropi
17. 5. 2021
Socialni (družbeni) sistem
Page 1 of 97
Vsebina